397e7dfc29

Лични впечатления на студенти от града и университетите в него:

Симеона Милачкова, Психология във Виена

Неда Нинова, Публицистика и комуникации във Виена

Лора Иванова, Политология във Виена

Слави Славев, Бизнес информатика на английски във Виена

Александра Шошерова, Микробиология и генетика във  Виена

Рада Попова, Право във Виена

Свилена Шишкова, Политически науки във Виена

В кой град живееш?

10 Replies to “Виена”

Leave a Reply