Публицистика и комуникации в университет Виена

Точното наименование на специалността във Виенския университет е ,,Publizistik- und Kommunikationswissenschaft“. В Залцбург имате възможност да следвате ,,Kommunikationswissenschaft“- малката разлика е само в името. Като цяло програмата, основните предмети, методи и начини на преподаване и изпитване са сходни. В следващото кратко ревю информацията е насочена обаче конкретно към специалността и студентския живот във Виена.

Какви са особеностите при кандидатстването?Wie-gelingt-Kommunikation1

Кандидатстването е един от моментите в живота на младия човек, когато се чувства поставен на кръстопът и често изпада в паника, лутайки се из джунглата на безброй сайтове и агенции, търсейки помощ. Е, ако решите да следвате във Виена, можете да си спестите тези тревоги (или поне част от тях). Принципът на кандидатстване е съвсем различен от този в Германия и е в полза на бъдещите студенти. Процедурата е изключително улеснена, за  ,,Публицистика и комуникации“ е разделена на няколко етапа поради въвеждането на входен изпит. Причината за приемния тест е все по-голямата популярност на специалността – новаторска е и перспективна, имайки предвид, че живеем в Kommunikationsgesellschaft.

Тъй като факултетът не разполага с неограничени места, зали, преподаватели, асистенти и финансови средства, се търсят начини да се работи с оптимален брой студенти. Определена е квота от 1123-ма човека, която образува горната граница за всеки първи семестър. Тоест  стъпка № 1 от кандидатстването се състои в записването за изпит, което е в периода юни – август (точните дати се обявяват навреме, обикновено през пролетта). Т. нар. Anmeldung zum Aufnahmeverfahren се случва онлайн през сайта на публицистиката или помощния сайт Studentpoint, където можете да намерите и отговори на често задаваните въпроси, свързани с прием, общежития, храна, забавления, възможности за работа и отдих в града.

Регистрацията е класическа- нищо особено сложно. Получавате номер и парола за своя u:net Account (не ги забравяйте!), след което ви предстои да се разходите и до Виена, за да предадете копия от необходимите документи. Крайният успех след завършване на средно образование не е критерий за достъп до висше образование във Виенския университет. Акцентът е върху постиженията по време на самото следване. Трябват ви документ за самоличност, преведена и легализирана диплома за завършено средно образование, една паспортна снимка, документ, ако вече сте приети същата специалност в друг австрийски университет, и сертификат за говорим немски – най-малко един от изброените: Österreichisches Sprachdiplom – B 2 Mittelstufe Deutsch; Goethe Institut – Goethe Zertifikat B 2; Innovationszentrum Universität Wien GmbH- Mittelstufe 3; Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer StudienwerberInnen (DSH II); Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe II; Test Deutsch als Fremdsprache (Test DaF), mindestens Niveau 4 in allen Teilen (още информация тук).

Сега само ви остава да чакате да дойде време за изпита и да се подготвяте за него. Част от материалите се качват в профила ви, но има и един недебел учебник, който за съжаление можете да намерите само в книжарниците към университета. Подробности за самия тест не мога да споделя, защото досега той никога не се е състоял – самата мисъл за приемен изпит плаши много от желаещите да бъдат студенти в тази специалност и не се е случвало броят им да е по-голям от допустимата квота. Независимо дали има тест, или не, последната стъпка е заплащането на студентската такса от 17.50 евро.

Кои са основните предмети /дисциплини, които се изучават?

uniwienНа този сайт ще откриете подробна и последователна табела с изучаваните предмети. Най-важното, което трябва да се отбележи, е, че в програмата е заложен интердисциплинарен подход към медиите, обществеността и комуникациите. Тоест не се разглеждат единствено същността им, техните функции и роля, а се наблюдават като феномен от различни перспективи – исторически, политически, икономически, психологически, педагогически, социологически, етически и т.н.. Основополагащо значение имат теориите на комуникациите, методите за проучвания в сферата на социалните науки, правилата за писане на научни разработки. За да се завърши  бакалавърската степен, всеки студент е задължен да вземе успешно всички изпити от програмата, но в какъв ред е въпрос на индивидуално решение. Свободата на избор е ограничена единствено през първата година, когато се изучават задължителните Modul A+B. Трябва обаче да се знае, че някои предмети са предпоставка за други, така че е наистина важно последователността да е добре обмислена. Общо трябва да се съберат 180 ECTS – 60 ECTS от основните, 60 ECTS от практическите предмети и 60 ECTS от други дисциплини по избор. С практическите упражнения се започва през втората година, със свободноизбираемите предмети от други специалности може и от първия семестър. През първата година се провеждат не само лекции, а и т.нар. туториуми със студенти от по-горни курсове.

Колко време продължава следването?

Минималният брой семестри за бакалавърската степен е 6 (или 3 години). Магистратурата продължава 2 години.

Какви са най-често срещаните начини на изпитване?

Има 3 начина за изпитване и препитвания. Стандартните изпити по време на сесиите са най-вече Multiple Choice, малко са изпитите с отворени отговори. Но има вариации във формулирането на въпросите, понякога е даден броят на верните отговори, друг път – не. Точковата система за оценяване също е различна при различните предмети. Вторият начин са домашните задания и проекти. Работи се самостоятелно или в група по разнородни проблеми в зависимост от темата на упражненията. Огромна тежест имат оценките от дипломните разработки като трети вариант на изпитване. Студентите трябва да напишат една курсова работа в рамките на Modul B и две дипломни работи в обем от 30 – 40 страници. Няма обаче изходящ държавен изпит на края на следването.

Какви качества трябва да притежава студентът и какви придобива по време на следването?

Невъзможно е да се състави списък с качествата и способностите, които един бъдещ студент задължително трябва да притежава, за да се захване с публицистика, и да са гаранция за удовлетворение. Важен е разбира се изявеният интерес към медиите, техните обществени функции и значимост, към проблемите на модерното общество, до голяма степен произтичащи от, но и преодолими чрез възможностите за глобална комуникация. Изисква се свобода в общуването, комуникацията и начина на изразяване пред голяма, непозната аудитория. Доза любопитство, креативност, способност за анализиране и търсене на решения, готовност за много, ама наистина много контакти никога не са в тежест. В света на журналистиката, обществената дейност, рекламата, са нужни хора, отворени към света, актуалните въпроси на ежедневието и политиката, неспиращия прогрес на технологиите и факторите, обособяващи успеха или провала на комуникацията като обмен на мисли, послания, идеи. Резултатът от следването не е автоматичното превръщане в журналисти или PR- агенти, които всяка редакция или агенция иска да назначи. По-скоро става въпрос за активното предаване на академично знание, за допира до мултикултурни и мултиперспективни подходи, за изграждането на ориентация в съвременната медийна обстановка и сферата на обществеността.

По-скоро практическа или теоретична насоченост има специалността?8172942-eine-gruppe-von-verschiedenen-menschen-sprechen-in-den-sozialen-medien-rede-kommunikation-netzwerkve

Специалността има основна теоретична насоченост с практически елементи. За разлика от т.нар. Fachhochschule, където практиката и директният достъп до бизнеса са водещите методи, университетът е място на академичното и научно знание. Хубавото е, че всички преподаватели, дори по-възрастните, са наистина модерномислещи и отворени към новото, служат си изключително много с актуални примери и адекватни приложения на преподаваните теоретични аспекти. От втората година на бакалавърската степен се дава възможност за Praxisfelder, които изпълняват функцията на специализиращи предмети в областта на журналистиката, рекламата, обществената дейност или проучванията в сферата на комуникациите.

Каква степен се получава при завършването?

При завършване на бакалавър: Bachelor of Arts

При завършване на магистратура: Master of Arts

Какви са възможностите за реализация след завършване на публицистика, медии и комуникации?

Специалността е перспективна, ,, широкоспектърна‘‘, а полетата за изява и реализация – многобройни. Журналистиката, рекламният бизнес, PR-ът са най-популярните сред тях. И тук разбира се са необходими компетентност, практика, опит. Приложението на социалните мрежи набира скорост не само в обикновеното ежедневие. Те се превръщат в инструмент на обществената и фирмената комуникация и предоставят неограничени възможности за професионално развитие. Политиката, а защо не и работа в сферата на услугите, на социалната и културната дейност също са реалистични варианти.

Неда Нинова

Вижте още: Впечатленията на студенти във Виена; Публицистика, медии и комуникации

0 Replies to “Публицистика и комуникации в университет Виена”

Leave a Reply