Как се пише автобиография (CV)?

thinkВ днешно време при какъвто и вид кандидатстване, било то за университет, работа, практика и т.н., задължително се изисква CV. Съставянето на такова съвсем не е толкова сложно, ако се спазват някои основни изисквания.

Основни изисквания

Функцията на автобиографията е да представи накратко биографията ви, като се акцентира върху професионалния опит, тоест върху това, което дадената позиция изисква. Абсолютно ненужно е да се включва излишна и нерелевантна информация. Например, кандидатствайки със специалност „Право” да отбелязвате спечеления шахматен турнир в 3 клас или пък подавайки документи за работа в счетоводна фирма да споменете състезанието по риболов, в което сте взели участие.

obrazec
Кликни върху изображението за уголемен вариант.

Каква информация къде? (вж. примерния образец)

Лични данни: Основните подсекции са Име, Дата на раждане, Националност, Местоживеене/Адрес, Телефон за връзка, E-mail.
Образование: Начален, среден и всякакъв по-висок курс (бакалавър, магистър и т.н.). Отбелязва се периодът на обучение в обратен хронологичен ред в отделните институции и имената се изписват в пълната им форма.
Професионален опит: Тази секция включва всякакви практики, стажове, предишна месторабота. Маркират се заеманата длъжност и основните дейности и отговорности. Отново се означава периодът и имената са в пълната им форма.
Допълнителни квалификации и дейности: Тук се включват други практически умения, които са от значение за мястото, за което се кандидатства (например, за пост в счетоводна компания е добре да се включи, че е изкаран курс за работа с SAP). Също така, тук се отнасят доброволни акции, стипендии, награди, постижения (както по-горе: внимавайте каква информация подбирате, тъй като не всяка ваша активност би била подходяща). Не забравяйте периода/годината и изписването на пълните имена.
Допълнителни умения: Тук се набляга на други познания, като езикови умения (споменават се нивото на владеене на езика/езиците, както и получени сертификати), компютърни умения. Към подсекция “други умения” се отнасят индивидуалните качества на кандидатстващия. NB! Не се впускайте в описването на всеки един аспект от личността ви. Акцентирайте върху най-отличаващите черти, които пряко се отнасят към това, за което се кандидатства.
Приложения: Често се изискват актуална снимка, мотивационно писмо, сертификати за език или за получена квалификация, както и всякакви други документи, удостоверяващи горе споменатите дейности (пр. доброволчество) в секция „Допълнителни квалификации и дейности”. Тук единствено се отбелязва какво се прилага към настоящата автобиография.

Форматиране (вж. примерния образец)

Забравете за цветни букви и къдрави линии. Основният шрифт е Times New Roman, размерът на символите е универсалният 12, разрешените „разкрасители”: Bold, Italics и Underline, нищо повече. Честно казано, няма строго определени правила за това как трябва да се форматира едно CV. Единствено помнете, че трябва да изглежда напълно формално и подредено. Завършва се с дата, която стои в долния ляв ъгъл.

tipsTips and tricks

  • Четете внимателно какъв трябва да е обемът на CV-то, какви допълнителни документи се изискват, някакви особени изисквания и т.н.
  • Внимавайте за граматични и пунктуационни грешки.
  • Не си измисляйте факти, защото рано или късно лъжата ще си проличи. 😉
  • Не използвайте готови шаблони от интернет. NB! Случва се институции и работодатели предварително да са осигурили бланка за CV, така че обърнете внимание и на това.

Ани Василева

Полезни съвети за работа: тук
Как се пише мотивационно писмо: тук
Други документи, необходими за кандидатсване за работа: тук

9 Replies to “Как се пише автобиография (CV)?”

Leave a Reply