Бакалвър – ами сега? (продължение)

Assoc_Deg_iStock_000003270486Medium

Тази статия е продължение, първата част можете да прочетете тук.

Магистратура по различен предмет

Магистратура може да се прави не само в различен университет, но и по различен предмет. Във висшето училище във Франкфурт на Майн (FH Frankfurt) например, се предлага програмата Достъпни системи (Barrierfreie Systeme), както за архитекти, инженери и информатици, така и за абсолвенти по социални и санитарни науки. В Техническия университет в Берлин пък може да се изучава специалността Природно планиране от абсолвенти по природни науки, политология и география.

Прием за магистратура

За магистратура при всички положения трябва да се кандидатства отново, дори и когато специалността и университетът остават същите. Приемът зависи от отдела на съответната специалност. Понякога се различават в един и същи университет както сроковете, така и изискванията за прием в различните специалности. Основен критерий обикновено е оценката от бакалавърската диплома. Освен това понякога се изискват и мотивационно писмо и определени допълнителни квалификации като например чужди езици. Някои университети канят кандидатите си и на интервю.

Магистратурите се предлагат при едни и същи условия както за абсолвенти на университети, така и за завършили висше училище по приложни науки (Fachhochschule = FH). Това означава, че хора с бакалавърска степен от FH-то могат да учат в университета, както и обратното.???????????????????????????????????????Заслужава си и да се кандидатства в повече университети, тъй като особено за фаворити като Бизнес администрация (MBA) или Психология кандидатите в големите градове често са много повече от предлаганите места. От друга страна, в големите градове има много на брой малки факултети с програми с недостиг на студенти.

Престой в чужбина

Кога може да се отиде в чужбина? Възможно е да се направят 1 или 2 семестъра в чужбина по време на следването за бакалавър? Ако някой желае да ходи в чужбина след бакалавъра, напр. заради практика, трябва да е наясно, че не притежава вече студентски права и няма да получава стипендии или друг вид помощи от университета. Все пак има университети, които предвиждат помощи за бившите си студенти, които участват в практики, финансирани от европейската програма “Леонардо да Винчи“.

Възможно е също така да се направи цялата магистратура в чужбина както в страна от Европейския съюз, така и в други държави – напр. в САЩ. Първоначалната информация се намира на началната уеб-страница на германската служба за академичен обмен (daad.de). Приемът зависи от отделните чуждестранни висши училища (Hochschulen). Напр. в САЩ бакалавърското следване продължава 8 семестъра и местните университети решават, дали бакалавър с 6 семестъра от Германия ще получи място в магистърска програма там. Това често се случва при най-търсените, но и най-скъпи MBA-програми. От друга страна човек трябва да провери, дали магистратурата от чужбина е призната в Германия и дали е възможно да се направи докторантура.main-ausland-schild

Магистратура за бакалаври с поне 1 година работен опит като изискване за прием

В САЩ повече от половината от работещото население се връщат отново в университета, за да запишат магистратура. При нас също все повече служители предпочитат този начин на следване. Ето защо вече има и университети, които предлагат програми на непълно работно време (задочни) и онлайн програми.

Този модел има много предимства. Често едва след като си поработил известно време желаната професия, разбираш какви знания ти липсват и можеш по-лесно да избереш магистратурата. Много от програмите са създадени така, че студенти от различни браншове и професии да се срещат и да могат да завързват контакти помежду си.

От друга страна са необходими много дисциплина и мотивация за следване редом с работа. Често поради това студентите трябва да живеят във финансови затруднения. Все пак има и предприятия, които предлагат след няколко години работа места за магистратура на подходящите кандидати, при което поемат част от разходите за следването.money2

Една от най-популярните магистратури за бакалаври с трудов стаж е MBA (магистър по бизнес администрация) с основна насока мениджмънт. Спектърът е голям – често се съчетават знанията по определена тематика с опита от бизнес-средата, като например при “Социален и образователен мениджъмънт”. Освен това има много специализирани програми като опазване на сгради, геоинформатика или бъдещи изследвания.

Разноските по магистратурите може да са големи, но не задължително. Докато в частен университет MBA-програмите струват до към 50 000 евро, в държавните университети таксите са значително по-ниски. В повечето случаи официално изискване за приема е поне 1 година трудов стаж. В тези програми често се предлага на студентите и някаква работа на непълен работен ден. В тези случаи се редуват мероприятия в университета и онлайн уроци.

Преводач: Мира Димова

Оригиналната статия на немски можете да прочетете на този адрес.

0 Replies to “Бакалвър – ами сега? (продължение)”

Leave a Reply