Бакалавър – ами сега?

572676
След завършването: на къде?

Още едно следване, търсене на работа или пък първо на разходка в чужбина? След завършено следване се отварят много възможности. Какви са те и какво трябва да се има предвид? Със степените бакалавър, магистър и трудовия си опит всеки сам може да сътвори биографията си. Вариантите са много.

В момента има около 70% абсолвенти от университети и около 30% абсолвенти от висши училища по приложни науки (Fachhochschule). И те имат избор между магистратура, която е близка по съдържание до бакалавъра им, или магистратура в съвсем нова насока.

Бакалавър

В следването се изучават най-важните основи и работни принципи в избраната област. Изборът на специалности е голям – държавните университети в Германия предлагат около 16000 специалности, 7300 от които са бакалавърски програми. При така наречените Бакалаври с една специалност (Ein-Fach-Bachelor) следването е концентрирано върху една област от теми. При Бакалавър с две специалности (Zwei-Fach-Bachelor) се комбинират два близки по съдържание предмета или основен и допълнителен предмет.

Бакалавърът обикновено продължава 6 семестъра, но в някои случаи може да бъде и 7 или 8 семестъра. Все повече програми съдържат т.н. “мобилен прозорец”, т.е. предвидено е време за семестър в чужбина или практика по време на следването. При някои специалности тези модули дори са задължителни части от програмата. При т.н. програма Бакалавър Плюс е предвидена цяла година в чужбина, след която постиженията на студентите в чуждата държава се признават от изпращащия университет.DiplomaБъдещи лекари, адвокати, прокурори или съдии пък трябва да се явят на държавен изпит (Staatsexamen). По тези специалности не се предлагат бакалавърски програми. Педагозите също трябва да положат държавен изпит или да продължат задължително с магистратура по т.н. Bachelor-Master-Modell в зависимост от правилата на съответната провинция.

Магистратура или работа?

След завършване на бакалавър изниква въпросът –  дали да продължа да уча или първо да поработя известно време? За някои позиции работодателите очакват завършена магистратура, например за научни работници в университетите. В много от случаите обаче е достатъчна само и бакалавърска степен. Според изследване в института Staufenbiel компаниите назначават все повече и повече работници само с бакалавърска степен. Техният брой достига почти 85 процента. Рядко се търсят в обявите за работа само кандидати с магистратура.

Тенденцията е: колкото по-голяма е компанията, толкова е по-голяма и вероятността да назначат абсолвенти с бакалавър. Две трети от новоназначените работници в по-големите компании с повече от 250 служители имат само бакалавърска степен. Още през 2004 година се създаде инициативата Bachelor Welcome от 36 предприятия, голяма част от които са Dax-Предприятия (най-значимите предприятия на Франкфуртската борса), а през октомври 2012 година 62 компании подписват декларацията “Bologna@Germany2012“. Много предприятия обаче плащат още първоначално повече на абсолвенти с магистратура и възнаграждават по този начин допълнително придобитите знания. От друга страна пък бакалаврите, които започват по-рано кариера, получават и по-бързо повишение на заплатата.

Running Out of Time
Първо искам да поработя

Магистратура по същия предмет

В Германия се предлагат около 6 700 магистърски програми. Който би искал да остане верен на предмета от бакалавъра си, има две възможности: той може да избере или строго специализирана програма, или да се насочи към по-широкообхватна област. Например, бакалавър по Политология може да започне магистратура по (отново) Политология или пък да специализира Комуникации в политиката или Международни отношения.

На който му е липсвала практиката по време на бакалавъра, сега има възможността да избере допълнителна програма, която включва напр. работа по проекти в кооперация с компании или посещението на лекции и семинари на гостуващи доценти. Повечето изследователски програми, които подготвят студентите за научна работа, се изучават в университетите, докато практически ориентираните програми се провеждат във висши училища по приложни науки (Fachhochschulen). Често обаче програмите във Fachhochschulen не спадат към определена категория, тъй като границите са доста “размити”.

Както бакалавъра, така и магистратурата са разделени на модули, за които се раздават кредити – общо 300 точки за двете. Как са разпределени точките, зависи от дължината на бакалавърската и магистърската програма. Често се раздават 180 кредитни точки за 6 бакалавърски семестъра и 120 за 4 семестъра магистратура. Както по време на бакалавъра, така и в магистратурата, има задължителни курсове, но често студентите имат повече свободноизбираеми предмети. В края на следването студентите трябва да напишат дипломна работа, за която имат на разположение между 4 и 6 месеца. За нея те получават между 15 и 30 кредита.

Продължението можете да прочетете тук.

Преводач: Мира Димова

Оригиналната статия на немски можете да прочетете на този адрес.

0 Replies to “Бакалавър – ами сега?”

Leave a Reply