Прочети и Да празнуваме, имам 6 от 18 точки!

Какви са особеностите при кандидатстването?

Балът за прием се образува от дипломата в училище, определя се в зависимост от наплива на студенти през съответната година. Последните години минимумът е между 1.5 и 1.8. Съвсем разбираемо задължително условие е диплома за владеене на немски език, при това с високи оценки (желателно е езикът да се знае добре). В някои университети има допълнителни изисквания като мотивационно писмо – по-подробна информация ще намерите на сайтове на въпросните университети.

Кои са основните предмети/дисциплини, които се изучават?

Основните дисциплини зависят от програмата на университета. Общото навсякъде е, че се започва с въведение в основните дялове на правото – наказателно, гражданско и административно.

Допълнително се изучават и предмети като правна социология, немска правна история, правна философия, методи за тълкуване.

Следва по-подробно разглеждане на отделните дялове и техните поддялове, както и избор на специализация – например криминология, европейско право или търговско право.

Колко време продължава следването?

Редовното време за следване е 9 семестъра. Предстои и 1 година подготовка за нелекия държавен изпит. За умните късметлии-ентусиасти, които успеят да го вземат, следват 2 години стаж и втори държавен изпит.

Какви са най-често срещаните начини на изпитване?

В началото всички изпити са писмени и представляват решаване на казуси с продължителност от 2 до 4 часа. В по-горните семестри се защитават устно семинарни работи. Друг вид на проверка на знанията и правните умения са „любимите” на всеки студент домашни работи. Домашното представлява описване на дълъг и доста по-сложен казус, чието решение е не по-дълго от 25-30 страници, а отделеното време за него е не повече от 6 седмици.

Какви качества трябва да притежава студентът и какви придобива по време на следването?

За да се захванеш с нелеката задача да учиш право, трябва преди всичко да си мотивиран за много учене, концентрация и отдаденост. Който е решил да отбива номера или смята, че не иска да се нагърби с твърде много мозъчно напрежение, определено трябва да преосмисли избора си на специалност. Позитивното е, че се учат неща, приложими в живота и програмата е ориентирана към практическата страна на правото – не само суха теория.

На какво те научава правото? Организация, работа в екип (противно на представите на мнозинството, тук максимата „и сам войнът е войн” не важи – важна е постоянната обмяна на информация и идеи), постоянство и борбеност са няколко от многото качества, които човек придобива с времето. Да не забравяме, че никога не вреди да знаеш правата си и да приложиш знанията си в живота.

По-скоро практическа или теоретична насоченост има специалността?

Следването на право в Германия е не само научаване на безкрайна скучна теория. Още първата лекция започва с: „Здравейте, аз съм проф. Х, ще ви преподавам по наказателно право. Представете си, че си седите на дивана и крадец влиза през балкона, взима един стол и побягва. Имате ли право да го застреляте?” Решаването на казуси развива нужните качества на студента и помага за прилагането на теорията в практиката.

Каква степен се получава при завършването?

След успешно положен първи държавен изпит се получава степен магиструм легум. Студентът е вече правоспособен юрист. След взимане на втори държавен изпит, две години след първия, юристът може да стане съдия, адвокат или нотариус и да практикува.

Какви са възможностите за реализация след завършване на право?

Много хора, запътили се към чужбина, се питат, има ли връщане назад, могат ли да практикуват докато правят околосветско пътешествие и най-вече задължително ли трябва да станат от онези адвокати, защитаващи лошите в съда…

Възможностите са стотици!

Класическите кариери на съдия, адвокат и нотариус са само началото. Други призвания като активист за защита на човешките права, създател на нови закони или политик също често очакват юристите след завършването им. Практически, един юрист може да се реализира в почти всяка сфера – дори в момента са безценни комбинации между право и някоя друга специалност (като човек с компетенции в природни науки, който може да се занимава с право на патентите или друг с медицински познания, който би станал много търсен специалист по право на трансплантациите например).

Всичко зависи от специализацията. Решиш ли да останеш в една страна, без значение дали тя е Германия, Австрия или България, можеш да си избереш от хиляди насоки – работно, семейно, конституционно, въздушно, брачно, наказателно, вещно, търговско или икономическо право…

Ако не те свърта много много в една страна или те вълнуват световните или континентални промени, можеш да се специализираш в европейско или международно право.

Вече дори кантори с компетенции по няколко правни системи стават все по-разпространени. Така в София се помещава офис за българско и немско право, където се разглеждат договори за милиони на немски фирми инвеститори в България.

А колкото повече учиш и напредваш, толкова повече възможности се откриват пред теб… стига да завършиш, те очаква интересен живот!

Анна Лазарова, Мария Димитрова и Татяна Миткова

Лични впечатления на студенти:

Паолина Илиева, Право в LMU

Радина Павлова, Право в Хайделберг

Попитахме студенти по право…

Още полезна информация:

Възможности за специализация

Държавни изпити

Важна информация за всеки, решил да следва право в Германия

Какво трябва да знаем за специалност право?

0 Replies to “Право”

  1. Здравейте! Радвам се, че ви открих. Интересува ме следното: когато не си добре с немския може ли да те приемат и в Университета, в който ще учиш да учиш една година немски. Какъв е редът в този случай и какви са таксите! Благодаря!

  2. Здравейте, благодаря Ви за полезния сайт!
    Бих искала да знам дали обучението в Германия по европейско/международно право е възможно на английски език. Благодаря Ви предварително!

  3. Здравейте , живея в Австрия вече две години ! Живеем със съпруга ми и детето ни в град Велс , Горна Австрия ! Завършила съм Езикова Гимназия с първи език немски и втори английски , но има какво да се желае от немския ми ! Висше образование завърших също в България , специалност право . Интересува ме по какъв начин мога да си приравня образованието тук , къде и какво трябва да уча ? Възможна ли е задочна форма на обучение ? Трябва ли да започна да уча право от начало или мога само да приравня по някакъв начин ? Благодаря ви !

    1. Здравейте! Нямаме ясна представа за Вашите въпроси и Ви съветваме да се обърнете към съответните австрийски служби (за признаване на диплома, за вписване на юристи в адвокатска колегия и тн) или към университети, които предлагат специалността право. Успех!

  4. Здравейте! Бих искала да се свържа със студент по право в Германия, който да ми даде по-конкретна информация как протича обучението, как се чувства, добре приет ли е и други въпроси от този тип. :)))

Leave a Reply