Право: Възможности за специализация

re
Всеки студент по право избира между различни специализации

В рамките на следването по право всеки университет предлага различни възможности за специализация.*  В тази статия ще представим най-често срещаните сфери, в които студентите могат да изберат да направят своя Schwerpunkt.

Нека първо отговорим на въпроса: Какво е специализация и кога се прави тя?

Специалността право е широкопрофилна университетска специалност. Пред всеки студент или юрист стоят стотици възможности за реализация, произлизащи точно от избора му на област, в която да се задълбочи и усъвършенства. Университетите в Германия предлагат ранна специализация още в рамките на следването – между една и две години в различните Bundesländer-и е посветена на Schwerpunktbereich. Подготовката в тази важна част от следването по право е от особено значение – общата оценка от положените изпити, семинарни работи и домашни често представлява и част от оценката в Първия държавен изпит (до 30% в някои университети).

Защо тази информация е важна за всички бъдещи студенти по право?

Първо, защото може да събуди интерес у още несигурните, които не са убедени какви предмети и дисциплини влизат в следването.

Второ и много важно, защото, ако от преди да започнете да учите в Германия, знаете точната област, на която искате да обърнете внимание, това ще повлияе и на избора ви на университет. Не всяко учебно заведение предлага задълбочено обучение по Медицинско право, не във всеки Bundesland международното и европейско право присъстват като дисциплини в по-горните семестри.

Ето и кратко описание на по-често срещаните Schwerpunkt-и:

kant-bueste-hagemannОснови на правото, Правна история (Grundlagen des Rechts, Rechtsgeschichte)

Как се е развила науката право през вековете? От кои философи и юристи произлизат основните принципи, на които днес се основават законите ни? Къде е мястото на правото в ежедневния живот и в модерното общество? Този модул включва предмети като Средновековна и нова правна история, Римско право, Философия на правото, Правна социология.

Потребителско право, Договорно право (Verbraucherprivatrecht, Absatzmittlerrrecht und Vertragsgestaltung)

Знаем ли правата си на потребители? Какво влияние оказва Европейският Съюз в последните години върху законодателството на всички държави-членки? А как се сключват граждански договори? Този модул включва предметите, изброени в заглавието му, както и Осигурително право.

Икономическо и Данъчно право (Wirtschafts- und Steuerrecht)

Правото е неизменна част от почти всяка една област, включително и от икономиката. Този модул включва предмети като Право на интелектуалната собственост, Дружествено право, Право на Европейското акционерско дружество, Счетоводно право, както и самите Икономическо и Данъчно право.

Трудово и Осигурително право (Arbeits- und Versicherungsrecht)

Дискриминация на работното място, ниско заплащане, безработица и осигуровки са думи, които често се срещат по новините – не случайно, тази специализация е една от най-популярните и търсените на пазара за прависти. Този модул включва предмети като Частно трудово право, Европейско и международно трудово право, Колективно трудово право, Социално осигурително право, Частно осигурително право.

Криминология (Kriminologie)cr1

Любими на много студенти, модулите по Криминология и Наказателно право са едни от най-трудните. Ако все пак ги изберете, ще научите тънкостите за решаване на най-заплетените случаи за убийства, отвличания, обири, измами с кредитни карти или фалшифициране на документи. Тук законите се преплитат с психологията на индивида и методите за разпознаване на лъжесвидетелстане. Този модул включва предмети като Наказателно процесуално право, Криминология, Наказателно правосъдие, както и дисциплини, задълбочаващи се в проблемите на наказателното право в области като ред на пътищата, околна среда, обществен ред, младежта.

Административно право (Verwaltungsrecht)

В тази област студентът може да научи много за немската система на разделение на Bundesländer-и и тяхната роля в държавната администрация. Как полицията овладява граждански безредици и незаконни демонстрации, защо фиш за неправилно паркиране е израз на отношение гражданин – държава и кога грешка в градоустройствения план може да бъде фатална за някой собственик на сграда. Този модул включва предмети като Съдебна власт, Държавна администрация, Създаване на закони.

Международно частно и публично право (Internationales Privat- und Völkerrecht)

Започвайки от исторически важни моменти като възникването на първите теории за международни отношения, минавайки през стадиите на дефиниране и отвърждаване на човешките права, изследвайки работата на организации като ООН и НАТО, този модул е един от най-интересните сфери на специализация. Той включва предмети като Основи на международното право, Човешки права, Европейско право, Сравнителна наука за правната система в различните страни, Междунарочно частно право, Международно публично право, Международни и световни организации.

Медицинско и Здравно право (Medizin- und Gesundheitsrecht)

Сравнително рядко срещан в университетските програми, този модул включва предмети като Лекарско право и лекарска отговорност, Право на здравеопазването и социалните грижи, Право на лекарствените продукти и медицинските грижи, Право на трансплантациите.

*Studuim- und Prüfungsordnung на всеки университет е различен, за повече информация за разликите в следването и държавния изпит погледнете тук.

Татяна Миткова

Прочети още: Какво трябва да знаем за специалност право?

0 Replies to “Право: Възможности за специализация”

  1. Здравейте, радвам се, че попаднах на този сайт. Моята дъщеря е в десети клас и иска да учи право в Германия. Ако учи право в Германия ще може ли да практикува в друга страна.Моля, ако имате информация за това да ни отговорите.И колко всъщност добра трябва да е подготовката по немски.Благодаря Ви предварително.Много е полезна и добре поднесена информацията в сайта!

  2. Здравейте, съвсем скоро ще публиикуваме статия по въпроса, тъй като много кандидат-стдуенти се интересуват. След като дъщеря Ви е в 10 клас информацията ще дойде навреме – следете сайта ни 🙂

Leave a Reply