Какво трябва да знаем за специалност право?

От записването в университета до втория държавен изпит минават цели седем години. Поради тази причина си струва  да се осведомиш за какво точно става въпрос при следването на право. Уебсайтовете на факултетите често предоставят единствено изтъркани фрази и описания. Тази статия ще се опита да хвърли светлина вурху темата за всички, които се интересуват от следване на право.rechtswissenschaften

Когато човек попита един студент по право за специалността му, обикновено следват изяснения във формата на отричане на всеизвестноте клишета че правото е суха материя, че за изпитите трябва да учиш закони наизуст, и че среден 3 е лоша оценка. Също така става ясно, че изясняването на правото и законите представлява съществото на лекциите – определено това е така, но също толкова ни помагат и изказвания от сорта, че при математиката става въпрос за числа, а при английската филология за учене на език.

Нека започнем отначало: Следването на право продължава четири години, т.е осем семестъра и се състои от три предметни области: обществено, гражданско и наказателно право. В добавка според програмата на университета се предлагат и т.нар „основни предмети“ като Философия и История на правото, които не могат да се пречислят към отделна област, но и нямат особено голяма роля. Трите споменати области от своя страна се делят на материална част, при която става въпрос за съдържанието на регулирането (Какво имат правото да правят немските институции? Как функционира договорът за покупка? Кога човек става правно наказуем?) и процесуална, която се занимава със съдебната важимост на законите. Правната специалност се доминира от материални проблеми, а процесуалната част отива на заден план, но въпреки това се изучава.

От А до Я

В рамките на материалното право предметните области се разделят на смислено обособени част, които засягат отделна материя. Така например при материалното гражданско право съществуват общото гражданско право, общо и специално наказателно право и др. Общественото право се състои от полицейско и дисциплинарно право и основните права. Най-ясно е наказателното право, което се разделя единствено на обща и специална част.

Типично за адвокатите: Преди всичко става въпрос за споренеBusiness confrontation.

Но с това началният въпрос не е отговорен напълно. Какво се прави в тези лекции? Първоначално биват представяни и изяснени  съществените разпоредби на специфичната правна област. След това се преминава към най-познатите проблеми: ситуации, при които един закон не може да бъде приложен, въпреки че е смислово съществен, или положения, които за възникнали въз основа на дословен текст на закон, но не пасват към реалната ситуация.

Тук човек често си задава въпроса дали и евенутално как би могъл да бъде решен върпосът:  чрез прецизно изясняване на закона чрез дословния му текст, систематичната взаимовръзка и целта, чрез аналогичното прилагане на един неприложим закон или чрез телеологичнто редуциране на един приложим закон. Понякога тези чисто правни методи водят до съществен резултат. Много по-често обаче се намират множество решения, които водят до основния проблем на правото: спорът. Това е централният момент на следването  и значима част от стажа на държавна служба. Към всеки незначителен въпрос, който може да бъде дискутиран, проилизат множество ралични тълкувания, от които обикновено едно или две произлизат от юрисдикцията, а останалите – от правната литература. Тези тълкувания трябва да бъдат приети като вътрешни възгледи от студента, което представлява значителна трудност по време на следването и полагането на изпити.

Зубрят се не закони, а мнения

law_school__hoto-9643Тези коментари обхващат съществените спорни точки и не са далеч от юристическата работна сфера. Това, че не трябва да бъдат част от изпитите в университеттите, често се критикува, и води до мнението, че правото е зубрачески предмет. От гледна точка на професорите, това е напълно грешно: според тях успехът на изпити зависи от разбирането на системата. Зубренето не може да бъде избегнато. При това времето, нужно за учене, не зависи от индивидуалния талант и амбиция. Който е буден и не държи на най-добрите оценки по време на следването, би могъл да води хубав студентски живот.

Защо лесно, щом може да е сложно: рецензиятаsquare119

Независимо от това колко старание си вложил в подготовката си: все някога изпитът идва. Изпитите винаги са структурирани така че да касаят специфичен казус. В изпита по обществено право може да бъде разгледан случай, при който полицията прекратява демонстрация или пък институция, която предупреждава за употребата на даден продукт. В наказателното право винаги става въпрос за описанието на дадено престъпление.

Тези случаи след това се развиват от въпроси като „Какви права има А? Правилно ли  е било прекратяването на демонстрацията? Правно наказуем ли е А?“. Тогава идва и голямата особеност на специалността: стилът на рецензията. При тази форма на строеж, която изисква много упражнение, се представя ходът на мислене чрез встъпителна част, дефиниция и инкорпориране на твърдение.

Studying in RBRДържавните изпити

След девет семестъра (рядко преди това, често след) следват държавните изпити (Erste Staatsexamen), които са специфични за всяка немска провинция. Изпитите в университета могат да бъдат взети, но дърважните са много по-тежки, което се дължи на това, че споменатите вече правни части биват проверявани наведнъж. Ситуацията не се подобрява и от факта, че оценката от изпита е много важна. След ужаса от първия държавен изпит следват още две години стаж и още един изпит. 

Преводач: Йоана Иванова

Оригиналната статия на немски можете да прочетете тук.

Вижте още: Впечатления на студенти по право

Право: Възможности за специализация

8 Replies to “Какво трябва да знаем за специалност право?”

Leave a Reply