Право: Възможности за специализация

re
Всеки студент по право избира между различни специализации

В рамките на следването по право всеки университет предлага различни възможности за специализация.*  В тази статия ще представим най-често срещаните сфери, в които студентите могат да изберат да направят своя Schwerpunkt.

Нека първо отговорим на въпроса: Какво е специализация и кога се прави тя?

Специалността право е широкопрофилна университетска специалност. Пред всеки студент или юрист стоят стотици възможности за реализация, произлизащи точно от избора му на област, в която да се задълбочи и усъвършенства. Университетите в Германия предлагат ранна специализация още в рамките на следването – между една и две години в различните Bundesländer-и е посветена на Schwerpunktbereich. Подготовката в тази важна част от следването по право е от особено значение – общата оценка от положените изпити, семинарни работи и домашни често представлява и част от оценката в Първия държавен изпит (до 30% в някои университети). Continue Reading

Паолина Илиева, Право в LMU

Защо право?

Всеки завършващ гимназията ученик си задава рано или късно въпроса, с какво иска да се занимава в по-късен етап от живота си, какво би му доставяло удоволствие, какво най-общо казано ще го направи полезен за обществото или пък щастлив в личен и обществен план. Като всеки на прага на завършването си ученик и аз стигнах до играта на въпроси и отговори и след известни колебания, породени от неизвестността, бележеща новото, стигнах до решението да запиша право. Та защо право? Честно казано на този въпрос аз не мога да ви отговоря и никой не би могъл да го направи вместо вас. Не е специалността тази, която трябва да говори сама за себе си и да ви убеди, че е подходящата за вас.  Всеки сам трябва да реши коя научна област му подхожда на нрава, личностните предпочитания, характерните особености, таланти и способности. Ако искате някой ден да помагате на хората или пък просто да печатате пари, и в двата случая правото е подходящо. Но преди да запишете тази специалност горещо препоръчвам обмислянето на следните показатели: Continue Reading