Право: Възможности за специализация

re
Всеки студент по право избира между различни специализации

В рамките на следването по право всеки университет предлага различни възможности за специализация.*  В тази статия ще представим най-често срещаните сфери, в които студентите могат да изберат да направят своя Schwerpunkt.

Нека първо отговорим на въпроса: Какво е специализация и кога се прави тя?

Специалността право е широкопрофилна университетска специалност. Пред всеки студент или юрист стоят стотици възможности за реализация, произлизащи точно от избора му на област, в която да се задълбочи и усъвършенства. Университетите в Германия предлагат ранна специализация още в рамките на следването – между една и две години в различните Bundesländer-и е посветена на Schwerpunktbereich. Подготовката в тази важна част от следването по право е от особено значение – общата оценка от положените изпити, семинарни работи и домашни често представлява и част от оценката в Първия държавен изпит (до 30% в някои университети). Continue Reading