Запознайте се с менторите: Математика и Информатика

Светлана Горанова – Математика – Карлсруе

Заминах по Еразъм в Карлсруе в специалност Математика, като следIMG_0548 това имах възможност да завърша магистратура в същата специалност. Специалността Математика има като основни предмети Стохастика и Диференциални уравнения. Изборът на университета стана поради връзката между Софийския университет и този в Карлсруе, който е един от най-добрите технически университети в Германия. Освен това е близо до Швейцария и Франция.

Карлсруе е студентски град – много жив и зелен. Има много възможности за хубаво прекарване на времето, общуване с чужденци от цял свят и възможности за разнообразна работа по време на следването.
2UniKarlЗа студентския живот – важно е студентът да е любопитен и общителен, да се води от интересите си във всяка една сфера на живота и да ходи там, където го теглят краката.

Съветът ми към кандидат-студентите, избрали да следват в Германия и Австрия :

Кандидатствайте по ДААД за летен езиков курс в Германия преди да заминете да следвате! Ако не ви приемат от първи курс, постъпете в Български университет и кандидатствайте по Еразъм.

Веселин Атамиан – Информатика (магистратура) – Хамбург

На кратко специалността е двуезична – английски и немски лекции.11086883_10204141200585967_960866358_o Има три задължителни модула (Pflichtmodule): Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Softwaresysteme като от всеки от тези модула трябва да се съберат по 8 кредита (минимум 20 кредита трябва да се вземат от първи модул). Четвъртият модул е вече избираем – Wahlpflicht измежду трите горепосочени направления. Петият модул – Zusätzliche Wahlpflichtfächer – Kommunikation, Technische Logistik. Тези 5 модула са  основополагащите – останалите кредити до 120 се събират от 3 семинара на не-техническа тема, 3 предмета по мениджмънт както и 4 допълващи технически предмета и, разбира се, магистърска работа.

Избрах тази специалност като продължение на образованието си в България. Завърших ТУ София – Немския факултет – КСТ и сегашната ми специалност беше най-естественото продължение на бакалавъра, затова се спрях на нея. Изборът на града като начало стана поради предложение за работа като Werkstudent – трябваше да ме приемат в този университет или в Уни Хамбург. Мен ме приеха и на двете места и реших да отида в по-технически насочения ВУЗ.

Хамбург е вторият по големина град в Германия и е с най-много чужденци катоWeihnachtsmarkt in Hamburg процент от населението (около 33-35%). Има неограничени възможности за работа като Werkstudent или HiWi, уреден транспорт, сравнително ниско ниво на престъпност – като цяло добра стартова точка за учене. Негативни страни – климатът не е за всеки, много е влажно и вали доста често. Разходите за живот са малко по-високи отколкото средните за Германия, затова пък има много възможности за работа, тоест съотношението разходи-приходи е доста добро.

За студентския живот – най-важното са организацията и самоинициятивата. Студентите сами си правят програмата, какво и кога да посещават като лекции, колко кредита да вземат за даден семестър. Поне при мен нито лекциите, нито упражненията са задължителни за посещение, така че всеки си преценява сам на какво да ходи или да не ходи. Понеже няма кой да те контролира, може да изпуснеш курсове, важни лекции, така че си трябва организация и то стабилна, както и самоинициатива, защото иначе може да се проточи учението и то доста. Също така е важно всеки студент да може сам да си определя приоритетите, както и да може да си разпределя месечния бюджет според нуждите си – тоест финансови умения не са излишни.

TUHH

Учиш се на работа в екип – правиш с други хора Lerngruppen, за да се подготвите заедно за даден изпит – това може би е и най-важното умение. Също така развиваш умението да се подготвяш паралелно за няколко изпита, защото много често се получава да имаш долепени изпити в съседни дни, може дори да имаш два изпита в един ден (е, ако имаш два изпита в един час вече трябва да отпишеш единия, няма как). Научаваш се и също така да си разпределяш времето правилно – тоест Zeitmanagement, защото вече си сам и трябва освен за ученето да се грижиш и за домакинство, както и да ходиш на работа.

Хубавото на студентския живот е възможността сам да определиш в каква посока да поемеш, как да се развиваш професионално и лично. Все още имаш сравнително много свободно време, което после вече няма да имаш.

Съветите ми към кандидат – студентите, избрали да следват в Германия и Австрия:

Първо студентите и техните родители трябва да преценят дали са готови за толкова голяма крачка още от бакалавъра или биха изчакали до магистратурата, защото крачката е огромна и не е за всекиго. После трябва да си преценят финансовите възможности – който каже, че се оправя с под 600 Евро на месец разходи за квартира+храна+други разходи, просто не мога да му повярвам. Трето – когато си се хванал на хорото, трябва да можеш да си го играеш, освен в крайно неприятна ситуация, разбира се, – с други думи веднъж в Германия/Австрия, студентът трябва да издържи. Четвърто – студентите не бива да ги е страх да работят. Да речем, че бакалаврите могат да не работят първия семестър, защото нямат никаква база, но след втория или най-късно след първата година вече трябва да са си намерили Werkstudenttätigkeit или HiWi-Stelle.

Вижте още:

Вечер на висшето образование в Германия и Австрия 2015

0 Replies to “Запознайте се с менторите: Математика и Информатика”

Leave a Reply