Лични впечатления на студенти:

Георги Кехайов, Карлсруе и KIT

Минко Балевски, Карлсруе и KIT

Минко Балевски, Карлсруе, KIT и дружеството “Кирил и Методий” (продължение)

Leave a Reply