Как да постигнем успех при групова работа?

“А сега, моля, направете разработка на следните текстове по групи.”teamwork-630x523

Студентите вече не се радват на тези думи, защото те много често означават, че един ще свърши цялата работа, а останалите ще му се пречкат междувременно. Или ще се водят разгорещени дискусии между спорещите и няма да се стигне до съгласие,  или членове на групата няма да се появят на някоя среща. И в крайна сметка изниква въпросът: “Kой трябва да представи резултатите при тези обстоятелства?”

Груповата работа не трябва непременно да бъде досадна и неефективна. Ако Вие и Вашите състуденти следвате няколко основни правила, ще можете да спечелите много от работата в екип.

Големина на групата

Групата не трябва да бъде прекалено голяма, в най-добрия случай не повече от 4-5 участници. При по-големи групи някои хора се чувстват по-малко отговорни и не съумяват да работят в екип. Други пък са по-сдържани и не обичат да се включват към голям кръг от хора. За добри резултати при групова работа е препоръчително, членовете на групата да имат сходни нива на знания.

Фиксирана рамка

Това означава, че има по-голяма приемственост в групата, когато съществува точно определена рамка за участниците. При по-обширна групова работа това например би могло да означава определени часове и места за срещи, както и правила за редовно посещение. В този случай ако се наложи промяна, е много вероятно това по-лесно да бъде възприето от участниците. Много по-добре е да се определи някаква дата, на която цялата група да се събере, отколкото всяка седмица да се организират срещи. При определянето на една дата за обща среща е много по-вероятно участниците да запишат това в графика си и да се постараят да присъстват.

Общата целteamwork-quotes-sayings-alone-together-doing

Много групови разработки се провалят поради факта, че всеки участник има различна представа за общата цел на групата. Едни смятат, че трябва проучванията да са максимално задълбочени, а други просто мислят, че трябва да има нещо налице. Затова е важно в началото на всяка обща работа групата да постигне съгласие помежду си. Ако вече сте забелязали, че има някакъв дисбаланс в отношенията, то по-нататъшните конфликти са неизбежни. Един участник прави твърде малко за проекта, друг приема нещата твърде буквално. Затова още в началото е важно да се изяснят целите на всеки участник и възможността му да допринесе за цялостната работа на групата. Ако забележите някакъв проблем, няма нищо лошо в това да го посочите. Така ще е по-лесно да намерите решение и да избегнете изненади на по-късен етап.

Разпределяне на задачите

Съвместните дискусии по темата на груповата работа са интересни, но трябва да бъде изяснен целият процес на работа, за да не останат нещата на повърхността. В даден момент това ще доведе до формирането на така наречените “експерти”. Това е приложимо за кратък период от време, например в рамките на един час от даден семинар. Текстовете могат да се разделят на части между участниците и след това да бъдат приложат заедно. Това може да се приложи също така и при по-дългосрочно проучване, където има различни стъпки за изпълнение на задачата. Въпросите на всеки един от групата се взимат предвид и това е от значение за доброто взаимодействие в групага. Някой от участниците  може да се е занимавал на предишен семинар с дадено съдържание от темата, друг вероятно има допълнителна литература по даден въпрос от темата, а трети се справя чудесно с презентации.

При разпределението на задачите най-важно е максималното оползотворяване на уменията на всеки участник. Преди всичко в началото е много по-удачно да се дискутира с общите познания на членовете на групата, за да може по-късно дискусията да премине към експертите с необходимите знания.

Комуникация

Комуникацията е най-важното при работата в  група. За да бъдат всички на едно и също ниво, трябва да сеHow-to-Improve-Communication-Skills обменя информация за основните работни теми. Затова е задължително да има контакт между членовете на групата. Отделните участници могат да спечелят от общата работа само ако могат да разберат информацията, предоставена им от другите членове. Редовните срещи помагат за предаването на текущата информация в резюме, задаването на въпроси и създаването на връзки между отделните етапи на задачата. В една позитивна атмосфера много по-лесно се учи и действа положително на бързината, с която работи групата. Също така е хубаво, когато членовете на групата оценяват работата на другите. Чувството за приемственост в групата може да се стимулира със съвместни занимания като питие след работа например.

Конфликти

В една група се срещат много различни характери и възникването на конфликти е неизбежно. Споразумения, правила и умереност в разговорите могат да намалят, предотвратят или изяснят конфликти. Важно е да се разграничат личните от  служебните разговори. При обсъждането на задачата, за която се е събрала групата, не трябва да се отправят лични обида и критики към отделни участници. Членовете на групата трябва да се придържат към приетите правила за работа или, ако това не е възможно, да обяснят причините за това на другите.

При по-големи групи би било добре за всяко заседание да се избира по един член от групата, който да ръководи дискусията и да общува свободно с останалите. Конфликтите в групата би трябвало да се обсъждат открито, в противен случай те биха се натрупали и биха попречили на общата работа.

Представяне на резултатите

Презентацията често е в края на всяка групова работа. Резултатът е удовлетворяващ, когато групата се възприема като едно цяло и членовете й се координират помежду си. Под мотото “Един за всички и всички за един” говорителят представя групата и тя се чувства напълно удовлетворена и представена от него.  Относно представянето трябва да има съгласие за това, кой да поеме ролята на говорител на групата. Много ли да бъдат говорителите, или само един? Трябва да се помисли и как е най-уместно да се представи съдържанието на останалите участници, тъй като това е и основната цел.

Не е нужно всеки член на групата да представя резултатите си. Една интересна възможност е всеки да споделя своите резултати на различен етап от дискусията. Ако вземете предвид тези съвети при работа в група, ще ви бъде много по-лесно да постигнете успех.

Превод: Анабел Драгошинова

Прочети оригиналната статия на немски тук.

0 Replies to “Как да постигнем успех при групова работа?”

Leave a Reply