Надежда Тонева, HWTK Берлин

Надежда е първи семестър студентка в Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur в Берлин. В интервю пред faq4uni тя сподели как е протекла цялата процедура по кандидатстване, както и всички други аспекти, свързани с Dualstudium и конкретно със специалността, която изучава. h2_neu3

Надежда учи Бизнес администрация с подразделение „Туризъм и хотелиерство”. Кандидатстването се случва през сайта на Hochschule-то, като се попълва формуляр, в който се изискват лични данни (име, години, кое училище си завършил), CV, снимка, както и диплома и сертификат за немски език (минималното ниво е B2). Относно други чужди езици сертификат не се изисква,но трябва да се посочи на какво ниво се владеят.

Относно общежитията е добре да се знае, че HWTK няма договор към Studentenwerk. Вариантите за жилище в такъв случай са или квартира, или частно общежитие.

През първи семестър се изучават основно BWL, математика, право. В т.нар. две „блок седмици” студентите се занимават със специализираните предмети: хотелиерство, икономика на туризма и география. Също така се учи и бизнес-английски, като през трети семестър студентите полагат изпит за покриване на ниво B1.

exams1Изпитванията са под формата на отворени въпроси. Няма изпити с multiple choice (любимите тестове с а), б), в) ). Друг начин за изпитване за презентации/реферати (Praxisarbeit). В по-горните семестри, около 4-5, има устни изпитвания.

Учебната програма се определя от университета: на седмица Надя има 20ч. лекции и 20ч. работа, като понеделник и вторник са дните за лекции. Останалото време се определя спрямо работата.

Тъй като обучението е дуално (работиш и учиш едновременно), условието на университета е паралелно със следването да работиш и по специалността си. Затова на студентите се предоставя списък с фирми, които работят с университета: хотели, турооператори, rent a car, авиокомпании и т.н.. Кандидатстването за позиция е именно както за нормална работа, т.е. има интервю. Важно е да се отбележи, че когато се започне работа към дадена фирма, работодателят е задължен да плаща таксите за следване. Вече по договорка, може да се плащат и допълнителни пари, които да са за лични нужди.zahnraeder

Друга положителна страна на Dualstudium-а е, че ако си добър кадър и се представяш добре във фирмата, в която работиш през обучението си, след дипломиране може да ти предложат постоянна работа.

Надежда потвърждава мнението, че при Dualstudium почти липсва свободно време. Но при нея е така, защото каточужденка ученето изисква повече време, отколкото би отнело на един немец например. Отбеляза, че няма ваканции. От самия университет има 6 седмици на година, през които обаче всъщност не си реално свободен, защото работиш. Затова и трябва да се съобразяваш с работата: ако искаш почивка, то трябва да си вземеш отпуска.

Съветът, който тя даде на всички бъдещи студенти, избрали този тип обучение и тази специалност, е че не е никак лесно. Има много натоварване, но отнасяйки се сериозно към обучението, целият труд в крайна сметка се възнаграждава.

Ани Василева

Leave a Reply