Надежда Тонева, HWTK Берлин

Надежда е първи семестър студентка в Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur в Берлин. В интервю пред faq4uni тя сподели как е протекла цялата процедура по кандидатстване, както и всички други аспекти, свързани с Dualstudium и конкретно със специалността, която изучава. h2_neu3

Надежда учи Бизнес администрация с подразделение „Туризъм и хотелиерство”. Кандидатстването се случва през сайта на Hochschule-то, като се попълва формуляр, в който се изискват лични данни (име, години, кое училище си завършил), CV, снимка, както и диплома и сертификат за немски език (минималното ниво е B2). Относно други чужди езици сертификат не се изисква,но трябва да се посочи на какво ниво се владеят. Continue Reading