Практика? Не, благодаря! 8 аргумента за странична работа по специалността

praktikumКажете честно: Кой от вас като практикант е имал чувството, че получава добри пари за добре свършена работа? Или чувството, че е бил оценен не само заради характера, а и заради работоспособността си? Че е бил отговорен не само за елементарни дейности, а и натоварен с реални задачи и вземане на решения…

Всеобщото мнение не може да подобри традиционно лошия имидж на практиката. Поради факта, че споровете по темата не водят до нищо, днес бихме искали да насочим вниманието ви към едина стойностна алтернатива на (доброволната) практика и безцелния “Jobben” (допълнително работене). Позоваваме се на актуални резултати от бундес-проучването Fachkraft 2020.

Заплащане

Който като студент извършва дейност, свързана със специалносттаси, получава значително повече от състуденти, чиято работа няма общо със следването. Нагледно показано: работи по специалността са донесли на студентите от летния семестър на 2013 заплащане от средно 9,57 евро на час, докато тези, упражнявали несвързана със специалността дейност, са получили средно 8,40 евро (14% разлика). Финансово погледнато доброволната практика не може да се сравнява нито с първия, нито с втория случай.

Перспектива за продължаване на работните взаимоотношенияpraktikum_460x272

Запитването ни към изследването Fachkraft 2020 показа, че в 25 % от случаите студенти, работещи по специалността си, са провели професионален разговор за перспективи със сегашния си работодател. Това означава: интерес от страна на работодателя към задълбочаване на съвместната работа е налице – завръщане на същото работно място като абсолвент. Едно хубаво чувство, което не съществува при практиката!

Време

Съвсем ясно е, че в днешно време на много от следващите им лиспва времето, нужно за доброволната практика (средно 40 часа седмично) – дори и ако дейността се заплащаше. За щастие поради възможността за напасване на работното време страничната работа с връзка към специалността може да е решението и в този случай: според изследването студентите искат да работят средно 13 часа на седмица, с възможност за гъвкаво разпределение на часовете, в зависимост от програмата им. Строгото работно време, налично при повечето практики, вече не пасва в представата на работещите студенти.

Независимост

По-високото заплащане означава едновременно независимост както от родителите, така и от студентски кредити от всякакъв вид. Точно това гарантира и страничната работа по специалността. Според проучването ни, аналогично към това е и желанието „да можеш да си позволиш нещо“, което е и най-силният мотив за Jobben (80 %), стоящ далеч по-напред в класацията от аспекти като „създаване на работни контакти“ (50 %), „забавление“ (37 %) или дори „липсващо натоварване в ежедневието“ (8 %). Финансовата независимост е добра не само за физическото натоварване след лекции, а и за психичното състояние.landing_page1328092163

Лично удовлетворение

60 процента от студентите с работа, свързана със специалността, се чувстват с предимство пред останалите. При студентите, неработещи по специалността си, тази част представлява едва 27 процента. От това може да се заключи, че работата по специалността дава възможност на студентите да гледат по-оптимистично и самоуверено към професионалното си бъдеще.

Придобиване на знания

За жалост сме принудени да признаем, че много практики попадат в рубриката „Занимателна терапия“ – елементарни задачи, монотонност, малко до абсолютно липсваща отговорност. Какво научаваш от това за живота и по-нататъшната работа? При добре заплатена работа по специалността (за щастие) нещата стоят по съвсем друг начин. Очакванията на работодателя автоматично са по-различни от тези при практиката. Придобиваш отговорност за даден проект или най-малко за част от него. И още по-хубавото – препоръка от работодателя.

Социално осигуряване

Както практиката, така и страничната работа при студентите често попадат в групата на мини- или мидиджобс. Поради това и в двата случая работниците заплащат минимални суми към социалноосигурителната система. Естествено за BAFöG-получатели важат граници за заплащането и работното време, но всеобщо важи следното: като студент със странична работа не можеш да очакваш нищо негативно или иначе казано: повече нето от брутното заплащане!

Статистика

Според проучването едва 30 процента от работещите студенти предполагат, че биха поучили близост към следването си чрез работата си. Около 90 процента обаче са на мнение, че работата по специалността си струва и носи много перспективи.

Специалност Работа с връзка към специалността
Медийни науки  44,9%
Педагогика  41,0%
Информатика  37,9%
Психология  37,5%
Изкуство/Музика  36,3%
Здравни науки  34,3%
Инженерни науки  33,9%
Социални и хуманитарни науки  33,7%
Икономически науки  33,7%
Езикознание и културни науки  29,4%
Естествени науки  25,9%
Правни науки  23,6%

Цари огромно търсене на работни места, при които заплащането е на основа прилагане на знания, придобити по време на следването. Jobmensa работи с целта да прави такива странични работи по специалността все по-атрактивни.

Преводач: Йоана Иванова

Оригиналната статия на немски можете да прочетете тук.

12 Replies to “Практика? Не, благодаря! 8 аргумента за странична работа по специалността”

Leave a Reply