Ето кой ще плати следването Ви

Вече сте приети в германски университети, а нямате пари за следването? Не бива да се отчайвате! Има различни начини да финансирате обучението си. Може например да получите кредит или стипендия.

0,,4448111_4,00Ако сте решили да следвате в Германия, редица институции могат да ви подкрепят финансово: Магическата дума тук e „подпомагане на таланти“. Кандидатите за стипендии трябва да бъдат интелигентни и с добър успех от гимназията, но освен това да са личности, ангажиращи се социално с различни дейности. Някои организации насърчават единствено бъдещи студенти, а други раздават стипендии само на докторанти. Едни фондации се подкрепят от държавата, а други от икономиката. Трети се финансират от църквата. Има и много частни сдружения.

Много от програмите за подпомагане на таланти са насочени към чуждестранни студенти или висшисти. Основно правило е да се информирате навреме, след което да кандидатствате за стипендия – кандидатите наистина са много! В момента само три процента от всички студенти в Германия получават стипендии. Затова е разумно да се обърне внимание и на други възможности за финансиране.

Банковите кредити не са финансова клопка

Въвеждането на такси за следване в Германия и сгъстената програма на бакалавърското и магистърското обучение доведоха до това,

0,,6252839_4,00
Добра идея ли е да взема кредит?

че студентите имат все по-малко време за работа. „Не се страхувайте, че ще изпаднете в дългове“, призовават все повече германски политици и икономически експерти. Редица банки в Германия вече предлагат изгодни студентски кредити. Статистически погледнато абсолвентите не остават дълго безработни и бързо успяват да изплатят кредита си след като завършат. Все пак трябва да се проверят възможностите за изплащането му, защото лихвените проценти на банките се променят.

BAföG – кредит, предоставен от държавата

Германската държава също отпуска заеми тогава, когато родителите не могат да издържат децата си. Законът за подпомагане на обучението (BAföG) предвижда максимална сума от 650 евро. Половината от нея са държавна издръжка, а другата половина – безлихвен заем. За този кредит могат да кандидатстват германски граждани или чужденци, пребивавали поне 5 години в Германия. За студенти от страни извън ЕС най-добрият начин за финансиране на следването им си остават личните средства, както и стипендиите.

Размер на стипендиите

За всички стипендии, раздавани на студенти в Германия, важи следното правило: размерът на сумите е определен така, че да покрие битовите разходи на учащите. Ако на някой страничен наблюдател средствата му изглеждат много, в края на месеца парите са се стопили. Когато даден стипендиант иска да работи допълнително, трябва да съобщи това на отпускащите му средства. В тези случаи доходите се приспадат от размера на субсидията.

И партийните фондации подпомагат

Демократичните партии в Германия са наясно, че образованите млади кадри днес ще взимат решенията утре. Затова финансовото подпомагане на чужди студенти и докторанти също представлява интерес за германската политика. Защото този, който е следвал в 0,,6053871_4,00Германия, познава обстановката и търси контакт по-скоро с местните фирми. Фондациите подкрепят предимно талантливи студенти от чужбина. Социалните ангажименти на кандидатите са необходимо условие, както и готовността да се завърнат в родината, за да прилагат там придобитите си в Германия познания.

Помощ в търсенето на финансиране

Полезна информация за програмите за подпомагане може да намерите в книга, издадена от германските студентски организации (Studentenwerke). Нарича се „Fördermöglichkeiten für Studierende“ или „Възможности за подпомагане на студенти“. Списък на студентските програми в отделните германски провинции и на висшите учебни заведения с международен обмен на студенти може да се свали от сайта на Германската служба за академичен обмен (DAAD).

Тези, които изпитват сериозни финансови затруднения, може да се обърнат към съответните студентски организации или към католически и евангелски протестантски организации в отделните университети. Дружеството Arbeiterkind.de също предлага информация и подкрепя студенти, чиито родители са част от академичните среди.

Автор: Г. Ройхер/К. Унселд/К. Славовска, Редактор: Б. Григорова

Dies ist ein Artikel der Deutschen Welle (copyright): http://www.dw.de/ето-кой-ще-плати-следването-ви/a-14873803

Повече информация за финансиране на следването можете да намерите и в нашата статия.