Как функционира NC?

Много абитуриенти трябва да кандидатсват за университет доnc средата на юли. Отговори на най-важните въпроси: Мога ли да подобря шансовете си с „Wartezeit” (време, през което не следваме в университет)?; Трябва ли ми отлична диплома?, ни дава Катрин Фром.

Какво е NC?

NC е съкращение за “Numerus clausus” (от латински – „ограничен брой”). Това означава, че за дадена специалност има само определен брой места. Казано по друг начин, NC е средната оценка от дипломата, от която се нуждае човек, за да получи място в дадена специалност.

За всички специалности ли има NC?

Не. Почти половината от всички бакалаварски програми нямат ограничение за допускане на кандидат-студентите. Това означава, че дипломата играе ролята на входен билет. За тези специалности само се записваш. И още една добра новина: За повечето предмети – от поликита до икономическо-инженерните науки –  могат да се намерят специалности, без ограничение в допускането. За да видите кои са те, изберете „Zulassungsmodus” (начин на допускане) и после „Keine Zulassungsbeschränkung” (без ограничение) на страницата на studiengaenge.zeit.de . За всеки случай е добре да се провери още веднъж начинът на допускане и на страницата на даден университет.

Един предмет винаги ли има едно и също NC в различните университети?

Не. NC-то се различава от специалност до специалност. Под специалност се разбира определен предмет в определен университет. BWL (Betriebswirtschaftslehre) в HU Berlin (Хумболт университет Берлин) е една специалност, в LMU München (Лудвиг-Максимилиан- университет Мюнхен) е друга, Психология в HU Berlin пък трета. Това означава: За BWL в университет „А” може да има различно NC от това за BWL в университет „Б”, но, разбира се, различно и от това за психология в университет „А”.

Който се реши за комбинация от първи (главен) и втори (допълнителен) предмет (често срещано предимно при хуманитарните и социалните науки), трябва да кандидатства само за първия предмет в някои случаи, в други – и за двата. Следователно може да се сблъска с две NC-та. Понякога може да се перзастраховаме и да добавим резервен вариант – предмет заместител за случаите, в които не получим място в желаната от нас специалност.

Само оценката от дипломата ли важи?

Не винаги, но тя при всички случаи е най-важният критерий. Често университетите подбират кандидатите само по оценката от дипломата. Понякога оценките от определени предмети, като математика и физика например за инженерсво, са с по-голяма тежест. Други критерии, които биха могли да играят роля при подбора, са мотивационно писмо, тестове и интервюта.

Кой определя NC-то?

Никой. NC се определя наново всеки семестър от предлагането и търсенето за места в дадена специалност. В случай, че се брои само оценката от дипломата, нещата протичат по следния начин: Първи място получават кандидатите с 1,0, след това тези с 1,1 и така нататък, докато примерно при 2,1 вече няма свободни места. Колкото повече абитуриенти кандидатсват за една специалност и колкото по-добра е тяхната оценка, толкова по-близо до 1,0 се намира NC-то.

Понеже този процес стартира всеки семестър отново, не може да се каже предварително колко високо ще е NC-то за семестъра, за който кандидатсваме. Може обаче да се ориентираме по NC-то от предните години, чиито стойности често са публикувани от университетите в интернет. На auswahlgrenzen.de има изборени съответните линкове, които обаче не обхващат всички специалности. Информация можете да получите също и от консултациите за студентско ориентиране в университетите.

Превод: Леа Филипова

Прочети оригиналната статия на немски тук.