Прочети още: Да следваш за инженер – много работа, но добри шансове за професионално развитие

Защо строителство?

Сънуваш формули, сметки, греди и колони и подпалваш калкулатора си на почти всеки изпит, а те не са малко. Но ти си човекът, на когото се разчита да направи една добра идея реалност. Влагайки от себе си под твоите ръце се изграждат сгради, пътища, мостове, тунели. От нищо правиш нещо.

Само строиш ли?

За 3 години бакалавър имаш възможността да се ориентираш дали искаш да си шефът на строителната площадка или пък да изчислиш и планираш всичко до най-малкия детайл. Можеш да се насочиш към правене на наука като например компютърно моделиране и симулации или пък към практическата организация на строителния процес. Профилиранията в бакалавър са 4, от които 2 задължителни. Транспорт, водно строителство, конструктивно строителство и строително предприемачество.

Какви са перспективите?

Строителното инженерство е една от традиционно дефицитните специалности, особено за Германия. А колкото по-нагоре се изкачва или съответно тясно профилира човек, толкова по-солидни стават хонорарите.  В по-теоритичните направления се изучават всякакви видове структури. Доволно всеобхватна материя, която позволява специализиране в много различни една от друга области – от традиционното строителство на сгради и съоръжения до алтернативни енергоизточници, строително право, самолетостроене, дори медицина и др. Общовалидна максима е, че работа за строителните инженери винаги е имало и ще продължава да има. Важи и за работа по време на следването. След втората година намирането на работа към университета или частно бюро не е проблем.

Особености при кандидатстването?

Периодично приемът на някои места е свободен. Повечето университети изискват няколкоседмична практика на строителен обект към строителна фирма. Удостоверение за практика от България е достатъчно (би могло да изискат още да напишеш доклад или да те препитат какво си правил). Последните години се наблюдава ръст на новите, следователно и балът се качи. С оценка между 1,2 и 1,5 се влиза ако не на първо, на второ класиране.

Какво се изисква и какво се придобива?

Изпълнителност, логично мислене, упоритост и въображение. Да знаеш защо го правиш и да ти е интересно. Основното, което научава един инженер, е умението да се справя с поставен проблем. Придобиват се навици за начин на работа, рационализация, организация и ефективност на труда. Работата в екип е важна, но не се прекалява с нейното значение, защото голяма част човек постига със собствени усилия.

Начин на изпитване?

Почти изцяло писмени. Само задачи или задачи и теория. По някои предмети се изготвят и проекти и домашни по време на семестъра, които са задължителни, за да те допуснат до изпита. Имаш право на 3 писмени опита и последен шанс – устен.

Колко време продължава?

3 години бакалавър и 2 години мастър. На места може да се срещне и за 9 семестъра до мастър, но обикновено не е реалистично.

Основни предмети/дисциплини?

Първата година се изучават основите: механика и математика. Профилиранията в бакалавър на различните места варират, но навсякъде присъстват конструкциите, технологията на строителния процес (предприемачество) и водно строителство. Също така има възможност и за транспорт. Според профилиранията варират и предметите. Все пак всички учат строителна статика, строителни материали, основни метални и стоманобетонови конструкции. Оттам насетне може да се задълбае в компютърни симулации по метода на крайните елементи (FEM), съответно проектиране или към по-практически насочената технология на строителния процес. В хидроинженерството се изучават пречиствателни станции, канали, язовири и др. Транспортът покрива градско и междуградско планиране, както и жп инфраструктура и съоръжения. Съотношението теория/практика невинаги е добро, когато човек изисква повече практика, но все пак в университета се прави наука.

Каква степен се получава?

Степените са съответно: B.Sc. (Bachelor of Science) и M.Sc. (Master of Science). Титлата инж. се получава след допълнителна квалификация и най-вече стаж. B.Eng. (Bachelor of Engineering) и M.Eng. (Master of Engineering) се получават предимно от FH (Fachhochschule).

Благодарим на Дидо Рашевски

0 Replies to “Строително инженерство”

  1. Здравейте,без магистратура във FH може ли да се започне работа в някоя фирма…само с бакалавар и колко време е магистратурата ?

Leave a Reply