Германия за напреднали: BАföG и чуждестранните студенти

antrag_fuer_bafoegЕдни от най-често задаваните въпроси по време на кандидат-студентската кампания и процеса по избиране на университет и специалност са тези за финансиране на следването. Наред с темите за изпращане на пари от родителите, самоиздръжка чрез работа, възможности за стипендии и кредити, напоследък все по-често се обсъжда и BАföG.

Какво представлява BАföG? Съкращението идва от Bundesausbildungsförderungsgesetz – закон, който от 1971 насам подкрепя млади студенти в това, да успеят да завършат следването си, независимо от финансовата ситуация на своето семейство. BAföG е нещо средно между кредит и стипендия и се отпуска от държавата. 

Сумата, която всеки студент, одобрен за BAföG, получава, зависи от няколко фактора: дали студентът живее под наем, или с родителите си, колко висок е техният годишен доход, дали студентът работи по време на следването и тн. В края на следването се изчислява общата сума, която студентът е получавал за целия период на финансова помощ от BAföG, като 50% от нея трябва да бъдат върнати (като кредит), а останалите 50% се поемат от държавата (като стипендия). Изплащането на първата половина започва до 5 години след завършване. Ако студентът реши (и има възможност) да изплати цялата дължима сума наведнъж, една трета от нея отпада.

Големият въпрос: Кой може да получава BAföG?

Най-дискутираната тема за чуждестранните студенти, прочели или чули от някъде нещо за BAföG, е именно какви точно са изискванията за получаване на финансовата помощ. Основен източник за тази информация е самият закон, а не “кой какво е чул от някого”. Според него има три изисквания, които студентът трябва да изпълнява, за да кандидатства за финансовата помощ.

1. Националност, § 8 BAföG

Освен немските граждани много чужденци имат право да взимат BAföG. Изискванията са изброени в § 8 BAföG и най-важните от тях за граждани на ЕС се намират в точки 2 и 3 от първия абзац. И в двете точки има препратка към § 4a на Freizügigkeitsgesetz/EU, в който става въпрос за дефиницията на Daueraufenthaltsrecht за граждани на ЕС. Какво означават тези закони, преведено с прости думи? Имаш право на BAföG, ако:

  • живееш в Германия от 5 години;
  • живееш в Германия от 3 години и си работил в страната поне в последните 12 месеца; 
  • някой от родителите (или и двамата) изпълнява горните две изисквания и ти живееш с него.
Както може да се види при прочитане на параграфите, има още много специфични подробности, за които обаче не смятам за нужно да пиша, тъй като не се отнасят за студенти: дали си се пенсионирал преди достигането на дадена възраст, дали не работиш заради тежки наранявания и увреждания, дали си напускал страната за повече от 6 месеца заради лекуване в чужбина и тн. Ако имате въпрос, свързан с лична ситуация, която може да представлява някакво изключение, се свържете с компетентните служби.
18_BAfG

Идеята на тези изисквания е, че студентите, в които държавата инвестира, трябва да имат “Bleibeperspektive in Deutschland” и да са се интегрирали поне до известна степен в обществото. Ако си мислите, че това е несправедливо и че се чувствате дискриминирани, може би ще ви е интересно да разберете, че Съдът на Европейския съюз и Европейският Съд по Правата на Човека вече няколко пъти са решавали подобни дела, сред които например такова на немски студент, на когото не отпускат финансова помощ, подобна BAföG, докато следва в Белгия. От това следва, че не само в Германия има високи изисквания за подобна финансова подкрепа по време на следването.

2. Eignung, §§ 9 , 48 BAföG

За да получава BAföG, студентът трябва да показва, че иска да постигне академичните цели на следването си. С други думи, студентът трябва да посещава университета си, да прави практики, да взима (поне) определен брой изпити или кредити, които са различни за всяка специалност. Всичко това може да бъде много индивидуално и трябва да се уточни с компетентните служби.

3. Възраст, § 8 BAföG

Студентите могат да получават BAföG само ако не са започнали следването си преди да навършат 30 години. За мастър специалности годишната граница за започване на следването е 35 години.

Тъй като повечето новопристигнали български студенти в Германия не отговарят на изискванията за получаване на BAföG, им остава да кандидатстват за стипендия, да се издържат чрез работа или да помислят за тегленето на студентски кредит.

Таня

Прочети останалите статии от рубриката Германия за напреднали.

0 Replies to “Германия за напреднали: BАföG и чуждестранните студенти”

  1. Здравейте! Имате ли информация, свързана с Auslandsbafög? Благодаря предварително.

Leave a Reply