Fachhochschule – пътят към практическо образование

Освен университети в Германия и Австрия има втори „вид” висши училища – т.нар. Fachhochschulen*, Kunsthochschulen (училища за изкуства) и Musikhochschulen (музикални училища). Системата на този тип учебни заведения се основава както на практиката, така и на теорията, за разлика от университетите, където обучението е по-теоретично насочено.C Continue Reading

Студентският живот невинаги е парти

шхат.Преди да започна да следвам, винаги си мислех, че студентите имат лесен живот. Три месеца учене и работа и след това два месеца ваканция. Така ни представяха студентския живот бившите ученици от нашето училище, когато вече бяха минали първите два семестъра от обучението им. Не се говореше за учене или за изпити. А когато се стигаше до тази тема за разговор, тогава се разказваше колко са готини общежитията, как всяка вечер има парти и че така или иначе и да пропуснеш лекция поради успиване, не е проблем, тъй като професорите не ги интересува кой присъства на лекцията. Естествено, човек все пак се пита не учат ли студентите, но това би развалило разказите за прекрасните изживявани по време на студентския живот и собствените ти представи.

Continue Reading