Fachhochschule – пътят към практическо образование

Освен университети в Германия и Австрия има втори „вид” висши училища – т.нар. Fachhochschulen*, Kunsthochschulen (училища за изкуства) и Musikhochschulen (музикални училища). Системата на този тип учебни заведения се основава както на практиката, така и на теорията, за разлика от университетите, където обучението е по-теоретично насочено.C Continue Reading