Един семестър в чужбина укрепва личността

Какво заключват психолозите след като изследват как студентите се променят след един семестър в чужбина? Който е учил далеч от дома, е по-уравновесен и по-общителен.

Abroad-Collage
Светът е в краката ти!

Един семестър в чужбина може не само да спомогне за подобряване на езиковите умения и обогатяване на житейския опит, а и изцяло да промени личността. Студенти, пребивавали в чужбина, са по-отворени за нови изживявания, по-социално отговорни и по-емоционално стабилни.Психолозите изследват възможни промени при студенти по време на престоя им в чужбина чрез 5-факторен модел на личностната психология (също наричан “Big Five”), с помощта на категориите: емоционална лабилност/стабилност, общителност (екстровертност/интровертност), отвореност към нови преживявания, общителност и добросъвестност. Изследването се провежда в рамките на 8 месеца, през които над 500 студенти учат за пет или съответно осем месеца в чужбина. Тези студенти и още около 600, учещи по същото време в Германия (изследването се провежда на немска териетория) отговарят три пъти (преди заминаването в чужбина, след 5 месеца и след 8 месеца) онлайн на въпроси, свързани със собствената им личност, с помощта на т.нар. “Big Five Inventory”. Освен това попълват въпросник относно социалните си взаимоотношения, за да се определи броя на спечелените и загубените национални и международни контакти през този период.

Първото, от което се интересуват психолозите, е мотивацията за обучение в чужбина. Очевидно тя е голяма, особено при млади хора, при които качества като общителност, отвореност и добросъвестност са силно изразени. По-общителните и отворени към света студенти предпочели обучението им в чужбина да трае осем месеца, а не само пет, докато по-затворените предпочели по-кратък престой.bar

Личността се променя чрез нови контакти

Психолозите предполагат, че мотивите за кратки и дълги престои в чужбина са различни: краткотрайните се използват по-скоро, за да стане автобиографията на дадения студент по-интересна за бъдещи работодатели. Студентите, които обаче за особено отворени за нови и силни преживявания, се стремят по-скоро към по-дълги престои на непознати места.

Независимо от продължителността на престоя обаче, промени в характера се наблюдават и в двата случая. След семестър в чужбина студентите обикновено са по-толерантни, по-отговорни и емоционално стабилни. Тези промени се забелязват още след петия месец от пребиваването в чужбина. При другите две категории (общителност и добросъвестност) не се забелязват драстични промени.

“В настоящото проучване, показахме промените, които човек претърпява, когато пътува. Значително влияние оказват хората, които срещаме по пътя и с които влизаме в някакви взаимоотношения.” – пишат изследващите учени в обобщението на резултатите от проучванията си.093009_study_abroad-1

Как да финансираме семестър в чужбина

Ако желаната държава за семестър в чужбина е в ЕС, не е зле да погледнете програмата Еразъм. Стипендии по Еразъм се раздават директно от вашия университет. Служители на Немската служба за академичен обмен (DAAD) съветват: “Първо проверете дали Вашият университет участва в програмата Еразъм и след това намерете партньорския университет, който най-много ви допада”. Финансирането по Еразъм е за период от 3 до 12 месеца. Обикновено стипендиантите се освобождават от такси за обучение в приемния университет. Програмата също така финансира и практики и стажове в страните от ЕС с до 400 евро на месец.

Който иска да обиколи света, трябва да се информира и за програмата “DAAD-Programm PROMOS”, която съществува от 2010 година насам. “Проверете дали Вашият университет участва в програмата и след това кандидатствайте.”, съветват експертите. Максималният период на финансиране е 6 месеца.

DAAD раздава стипендии и за по-дълъг престой в чужбина. Всички стипендии могат да се видят на тази страница. Размерът на стипендиите зависи от желания университет и държава.

konuyvЗа Германия: семестърът в чужбина може да се финансира и от една от 12-те големи Begabtenförderungswerke (институция в Германия, която работи в рамките на Програма на министерството на образованието и науката и която предлага стипендии за студенти от различни специалности). “След одобрение, получавате от нас и пари за път, както и фиксирана месечна сума за покриване на разходите за живот.”, казват представители от фондацията Фридрих Науман. Максималната сума, която можете да получите, е 10 000 евро.

Студентите, които взимат Bafög, могат да се надяват и на Bafög-стипендия за чужбина, за която обаче се кандидатства минимум 6 месеца по-рано. Размерът й варира в зависимост от желаната държава. Чуждестранната Bafög покрива и семестриални такси до 4600 евро, които не трябва да бъдат връщани след това.

Студенти трета година могат да получат и кредит, който се отпуска от Bundesverwaltungsamt. Той е с максимална стойност 7200 евро, а годишната лихва е 1,33%. Кредитът не зависи от собствените приходи и приходите на родителите. През 2012 година над 40 000 студенти са се възползвали от тази възможност.

Преводач: Ани Сабчева

Оригиналната статия на немски можете да намерите на този адрес.