Димитър Личев, Машиностроене

Сигурно сте си задавали въпроса какво се крие зад тази дума „машиностроене”,  какво представлява като специалност? Често хората решават, че като следваш тази специалност реално учиш за автомонтьор… Е, в следващите редове ще се опитам да опровергая това разпространено(и грешно) мнение. Та, ако сте фенове на винтчетата, болтчетата и гайките, то тази статия е за Вас!

Maschinenbau
Какво се учи в първите години?

Първата година се изучават основни за следването дисциплини – Висша математика I, II, и Техническа механика I, II. Това са така наречните ориентировъчни предмети, които трябва да бъдат взети задължително до края на 3ти семестър. Предметите се водят ориентировъчни, защото ако не ги разбирате и не можете да си вземете изпита в определеното за това време, то вие не сте за тази специалност.

Други предмети, които се учат първата година са: Химия, Информатика, Материалознание (двусеместриален изпит), Машинни елементи (четирисеместриален изпит).

По време на бакалавъра, който вече е 4 години, се учат още: Термодинамика(двусеместриален изпит), Физика, Техническа механика III, IV (двусеместриален изпит), Електротехника, Висша математика III, Икономика, Изчислителна техника, Теория на флуидите, Машини и процеси.240595_karg_maschinenbau___7

За всяка от подчертаните дисциплини се изисква тестат, за да ви допуснат до изпит. Тестатът се изразява в събирането на точки от домашни работи или контролни през семестъра. Ако не се покрие поставената граница, то не можете да положите въпросния изпит и трябва след година отново да правите тестата.

Освен задължителните предмети, трябва да изберете в 5ти семестър Schwerpunkt. Това се прави от един списък с 18 възможни(разнообразни) модула.

Основните направления за специализация са следните:

 • Общо машиностроене
 • Енергийни и природозащитни техники
 • Автомобилна техника
 • Мехатроника
 • Развитие на продукт и конструкция
 • Техника на производство/продукция
 • Теоретично машиностроене
 • Материали и структури за високопроизводителни системи

Какви са основните начини на изпитване (писмени, устни)?

Всички изпити от задължителната програма са писмени. Изключение е само Материалознанието. При избираемите предмети може да са устни или писмени, зависи от модула. Важно е да се знае, че студентът има право на 2 писмени опита, при неуспех на писмените – един устен.

Какви качества се изискват от студента и какви качества се придобиват по време на следването?

От изключително значение са добрите познания по математика и природни науки. На второ място са изпълнителността и логичното мислене. По време на следването тези умения се надграждат и доразвиват.
Основното, което научава един бъдещ инженер, е умението да се справя с поставен проблем. Учи се да работи в екип, придобива способността чрез анализ, опит или симулация да отсее най-доброто решение на даден проблем, с цел създаването на конкурентен продукт.

Какви са възможностите за реализация?

Добрите инженери винаги са търсени и ценени. Предвид глада за инженери по цял свят, шансовете за реализация са големи.  

Димитър Личев

0 Replies to “Димитър Личев, Машиностроене”

 1. Здравейте,
  може ли да ми дадете контакт с Димитър Личев за още няколко въпроса относно машиностроене?

  Благодаря

Leave a Reply