Университети в Берлин със специалност информатика

Нека споделя първо конкретно моите преживявания и впечатления от следването ми по специалност Информатика към Свободния университет в Берлин (FU Berlin). В Берлин има три университета предлагащи специалността – FU (Freie Universität),

photo_verybig_997628
Берлин предлага няколко възможности за следване на информатика

TU (Technische Universität) и HU (Humboldt). Преди да съпоставя положителните и отрицателните качества на специалността към тези три университета трябва да подчертая, че целта ми не е да избера „победител”, защото всеки университет си има  аудитория, за която начинът на преподаване е подходящ и оптимален. Така както има и различни студенти сред нас, с различни идеи за следването си – например такива, които влагат голяма тежест на практически модули, практика в предприятия и дори почасова работа към фирми от бранша. В наука като информатиката последното е изключително важно! Докато по хуманитарните специалности се подразбира студентът да учи „по книгата/скрипта” и „за изпита” през време на цялото пребиваване в университета, в информатиката след първите 2-3 години на следването идва моментът, когато студентът трябва да избере един от два пътя. В едната посока се тръгва към профилиране в дадена специалност с повече практически познания и добиване на опит „от кухнята” – с повече софтуерни проекти, с повече практика. В другата посока се върви към изследователска дейност и тя се препоръчва за студенти, предпочитащи теоретичната информатика повече от практическата (в специалността Informatik при FU модулите са разделени на четири „разклонения”, а именно theoretische, praktische, angewandte и technische Informatik). Последните обикновено правят докторска степен към дадена катедра на факултета и/или се стремят към изследователска дейност с желанието в по-късен етап да преподават. Имайки сносни оценки и произлизайки от семейство на научни работници, аз имах всичките условия да избера втория път. Моят избор обаче беше друг и с времето се насочих към първата опция.

Но нека се върнем конкретно на сравненията на берлинските ВУЗ-ове касаещи специалност информатика. В Хумболд информатиката сякаш е най-слабо застъпена. За специалността може да се кандидатства само през зимните семестри, ако желаете да започнете да учите там от летен семестър ще се наложи да почакате половин година и да си опитате късмета пак. Или да опитате в FU или TU. Аз лично познавам професори, които в даден етап от кариерата си са били в катедра към HU, но в последствие са дошли в FU и още са там. Не знам доколко този „отлив на кадри” е меродавен.

Свободният университет (FU) е един от университетите, носещи званието Exzellenzuniversität, т.е. един вид „елитен университет”.  За специалността информатика не бих казал, че той е на по-високо ниво от TU например.

За разлика от HU и FU, при които хуманитарните специалности са силно застъпени, в TU техническите специалности стоят на преден план. Има много по-богат избор от специалности с конкретно профилиране и в частност много добри програми по техническа информатика.  От много места се знае, че следването на информатика в TU спрямо това в FU се характеризира като по-трудно. С това имам предвид не толкова по-сериозно откъм научна сложност, а по-бюрократично. В TU има определени срокове за дадени изпити и определени бройки опити за взимане на изпит. Последното е изключително важно за всеки нов студент, който поради една или друга причина изпитва трудности в първите си години от следването. Точно тези години са най-сериозните и най-стресовите. Откъм обем на материала стресът не може да бъде съкратен, но ако от организационна гледна точка бюрокрацията е намалена и студентът знае, че има толеранс към неговите успехи или неуспехи в следването, тогава животът сякаш е по-лесен и действията стават по-мотивирани и смели. 382170_10200118824078882_2036863753_nЕ да – Бил Гейтс е казал, че обича в последния момент да прави задачите си за да докаже на себе си, че успява да преодолява кризисни моменти успешно и да спазва крайните срокове под натиска на малкото оставащо време. Признавам си, че и аз често съм изпадал в позиция да тествам себе си според думите на мистър Гейтс. Но се питам – нужно ли е да има и бюрократичната законова гилотина на лимитирания брой опити за вземане на изпит, висяща над запотения врат на изтерзания студент? Отговорът ми е не. Познавам и редица студенти, които са се преместили от TU в FU по тази причина.

Иначе доколкото знам катедрите към TU работят в тясно сътрудничество с Deutsche Telekom, което предлага много добри възможности на студенти с интереси към техническата информатика, телекомуникациите, телематиката и мобилните технологии като цяло. С това искам да подчертая, че TU си остава водещият университет що се отнася до преподаването на информационни технологии в Берлин.

Йосиф Харизанов

0 Replies to “Университети в Берлин със специалност информатика”

Leave a Reply