Васил Манолов, Медицина, Хайделберг

Хайделберг – един от най-красивите немски градове

Медицина в Хайделберг. „Оу!” биха възкликнали много хора в знак на възхищение. Поради няколко причини. Първо – похвалния избор човек да се заеме с трудоемкото начинание „медицина”, което му осигурява учене не само през сладките студентски години, но и след това през цялата кариера (което в никакъв случай не трябва да бъде обезкуражаващо!). Второ – поради избора Хайделберг, или както някои биха определили като „Меката на медицината”.

Най-старият университет в Германия, чийто Медицински факултет съществува от самото му основаване – дълбока традиция, изградила хайделбергската медицина като етаблирана марка в европейското образование. Тази позиция и днес е упорито защитавана от професори и суденти, които заедно изучават и продължават да изграждат медицината. Далеч по-непринудена атмосфера от очакваното и високо ниво на приемственост между лектори и студенти са това, което създава една много благоприятна атмосфера на работа и в крайна сметка е пътят към общ успех. Голям обем работа и чести изпити – изглежда много натоварващо, но това създава дисциплина и накрая човек се изненадва от собствените възможности. Положението обаче бива значително улеснено благодарение на отвореността на професорите към студентите – човек винаги има възможност да си зададе въпросите, било то по време на лекция или след това – може да се разчита на внимание, търпеливо и разбираемо разяснение. А това, което изважда обучението от рамките на сухата теория са множеството практики, курсове и семинари, съпътстващи лекциите от самото начало. Нещо повече – осигурен е изключителен достъп до клиники, лаборатории и модерни технологии още от първите семестри и студентите провеждат множество експерименти с подкрепата на отзивчиви ментори, биват запознати с тенденциите, методите и обучавани в различни клинични практики на съвременната медицина. Още в първи семестър се осъществяват стажове при домашни лекари (т.нар. Hausarztpraxis-и). Човек вижда и разбира как реално работи всичко и се докосва до прогреса в реално време. Създаденото чувство за свобода и интересно представяните новости подхранват нарастващите мотивация и интерес на студентите в хода на следването.

Подкрепа, интегрираност, дейно участие в практиката и поглед в бъдещето – тази комбинация изгражда успешната формула, която осигурява високото ниво на Медицинския факултет Хайделберг. Престижът му се дължи на високите оценки на неговите студенти, които са мотивирани не само от отличните условия за научно развитие, но и от цялостната атмосфера на Хайделберг като туристически и университетски град с множество чарове и уютна атмосфера.

0 Replies to “Васил Манолов, Медицина, Хайделберг”

Leave a Reply