Прочети още: Да следваш за инженер – много работа, но добри шансове за професионално развитие

Защо електроинженерство?

Изправен пред даден проблем, инженерът е човекът, който намира решение; от когото се очаква да задоволи всяка нова технологична потребност на икономиката и обществото.12

Електротехниката на своя страна е инженерната наука, която се занимава с изследване, разработване и създаване на методи, устройства и механизми, използващи електроенергия – било то мобилен телефон, лаптоп, микрочип, батерия за електро-автомобил, управление на робот, вятърна турбина, сензор с големина в нанометри или просто домакинска печка.

Сферата на електроинженерството е извървяла дълъг път отвъд манипулирането на електрони, достигайки до манипулиране на информация. Това е основна причина в днешно време електроинженери да се намират на лидерски позиции във всякакви технологични области.

Какво се изисква и какво се придобива?

Предпоставки за успешно протичане на следването са добра подготовка по математика и естествени науки, желание за развитие, ентусиазъм към нови технологии, любопитство към заобикалящия свят.

Развива се аналитично мислене, насочено към крайни резултати. Усет и нюх към намиране на начин. Разбираш как нещата функционират.

Как се кандидатства?

Диплома за завършено средно образование + сертификат за немски език (DAF, DSD, DSH, предлага се възможност за курс + приемен изпит DSH).

Как преминава следването?

1Бакалавърът продължава стандартно 6 семестъра. Всеки един от тях е съставен от 12-15 седмици, състоящи се от лекции и упражнения по различните дисциплини, често придружени от практики, проекти и/или семинари. Следва 4-8 седмична сесия с изпити (обикновено писмени). Изучават се интензивно висша математика, фундаменти на електротехниката, основи в информатиката, теория на системите, физика, електроника и други. В зависимост от избраната област на специализация профилираните предмети варират – примерни области са енергетика, комуникации, информационни технологии, електрически мрежи и системи, нанотехнологии, индустриално инженерство. През последния семестър се пише бакалавърска работа, последвана от кратка презентация, с което първата крачка от пътя на младия инженер е завършена.

Каква степен се получава?

Степените са класическите B.Sc. (Bachelor of Science) и M.Sc. (Master of Science).

Възможности за реализация?01

Всеобхватни. Инженерите винаги са били и винаги ще бъдат търсени.  На практика във всяка една индустриална (и далеч не само) компания има работа за тях. Daimler, Bosch, Siemens, Areva, e·on, RWE, Deutsche Bahn, HYUNDAI, Bertrandt AG, MAN, BMW и още безброй много доказани имена излизат с обяви за инженерни позиции всеки ден.

Въпрос на време и общи усилия е достигането до онзи момент, в който родната индустрия ще се събуди и ще започне да привиква мозъците си обратно, там, където тревата е зелена и момичетата са красиви /Аксел Роуз/.

Красимир Гюров

0 Replies to “Електроинженерство”

  1. Изброените фирми по горе са едно добро предизвикателство дори за немските електроинженери! Материала изглежда доста интересен но реално шансът за работа на български гражданин в тези компании е минимален да не кажа граничещ с нулата!
    Поздрави!

Leave a Reply