Денталната медицина обхваща профилактиката, разпознаването и лечението на всички болести, които могат да се развият на зъбите, в устната кухина и челюстите. Към това се включват и поставянето на изкуствени зъби (коронки, мостове, протези, импланти), както и регулиране на проблеми с разположението на зъбите и челюстите (челюстна ортопедия).

Zahnarztpraxis-d

Кратка характеристика на специалността

Манипулациите, които стоматолозите извършват във връзка с лечението на зъбите или оперирането на челюстите, изискват добро зрение и умение за работа със сложна апаратура и инструменти.

zahnmedizinСъщо така, с оглед на нарастващия брой на заболяванията по зъбите и венците (кариеси, парадонтоза) и имайки предвид задачите, свързани с превантивната дентална медицина, ролята на зъболекаря започва да заема главно място не само в лечението, но и в профилактиката.

Изучаването на този вид медицина е регламентирано в Закона за упражняване на дентална медицина и реда за издаване на лицензии за стоматолози. Обучението е разделено на две части: предклиничен и клиничен период. Освен теоретическата подготовка, е обърнато и значително внимание на практическите умения на бъдещите стоматолози. От няколко години се говори и за обновяване на процедурата по лицензиране на бъдещите зъболекари. Според новата процедура ще се очакват преди всичко нови форми на обучение (по примера на реформите, реализирани в обучението по хуманна медицина) и напасване на учебното съдържание на новите научни открития, както и на демографското развитие.

Кариерни възможности

woman-dentist-teethСтоматолозите работят най-вече на свободна практика, но също така и в болници, стоматологични клиники, санаториуми и лечебни заведения, в сферата на изследователската и научната дейност, както и в качеството на санитарни офицери (санитарни офицери са тази част от военните сили на страната, която отговаря за медицинското обезпечаване нуждите на армията). Освен това съществуват и консултантно-ориентирани възможности за заетост, управленчески функции в сферата на социалното осигуряване, във фармацевтичната индустрия, медицинската техника (създаване на технически уреди за целите на медицината), в сдруженията на стоматолозите, национални съюзи като професионални и специализирани асоциации.

Университетско образование

Практически дейности: Препоръчва се работа в стоматологическа лаборатория преди и по време на следването.

Предклинично обучение (5 семестъра): Лекции, практически и теоретически занятия по зоология или биология, физика и химия, анатомия, физиология и биохимия, материалознание и техническа подготовка и протетика. След втория семестър се провежда предварителен изпит по естествени науки, а след петия семестър – по стоматологическите дисциплини.

Клинично обучение (5 семестъра): Теоретическа и практическа подготовка по стоматология и прилежащите към нея медицински предмети. Съществува възможност да се проведе стаж в чуждестранни клиники в Европа и по света със съдействието на Службата за обмен на кадри в сферата на стоматологията (Zahnmedizinischen Austauschdienst – ZAD).

Изпит по стоматология (след приключване на клиничното обучение), който се провежда в рамките на шест месеца след края на семестъра.

labimg_600_300_1_Zahnarzt-frankfurt

Допълнително образование:

След получаването на правоспособност стоматолозите могат да продължат своето обучение в сферата на устната хирургия, челюстната ортопедия или в общественото здравеопазване, което е необходимо условие за продължаване на работа в националните стоматологични асоциации.

Допълнителна информация

Процедурата по лицензиране на стоматолозите (Approbationsordnung für Zahnärzte – ZÄPrO) от 26.01.1955, последно актуализирана с изменението в член 34 на Закона от 6. декември 2011, можете да намерите тук: www.gesetze-im-internet.de/z_pro

Информация за възможностите за допълнително образование можете да намерите тук: www.bzaek.de

Информация относно пазара на труда, предоставена от Националната агенция по заетостта (на Германия), можете да намерите тук: www.ba-bestellservice.de (Themen > Bürgerinnen & Bürger > Arbeit & Beruf).

leistungen-praxis-zahnarzt-kopfmann-freiburg-500x333Информационната система за избор на образование и пазара на труда на Университет Дуйсбург-Есен предоставя информация за възможностите за развитие във всяко едно учебно направление и отраслите на трудовия пазар. www.uni-due.de/isa

Цялостна информация относно следването на дентална медицина предлага “зъболекарския портал“: www.zahniportal.de

Федералната асоциация на студентите-стоматолози в Германия (Bundesverband der Zahnmedizinstudenten in Deutschland BdZM) www.bdzm.de

Превод: Веселина Димитрова

Прочети оригиналната статия на немски тук.

Лични впечатления на студенти:

Виктория Рачева, Стоматология в Берлин

Андрей Грозданов, Стоматология във Фрайбург

Leave a Reply