Изчакващ семестър (Wartesemester) – чрез търпение към място в университет

Ако искате да следвате особено популярна специалност като напр. медицина или психология, то със сигурност принадлежите към дълбоко огорчените, които страдат от твърде високите изисквания за прием в университет.

Тъй като, от една страна, завършващите не трябва вече да извършват военна служба или обществено полезен труд, а, от друга страна, в много от федералните провинции дванадесетокласниците и тринадесетокласниците се явяват на матура, в университетите към момента кандидатстват толкова много млади хора както никога досега.

Най-популярните специалности са най-силно засегнати: по думите на образователен консултант студентите трябва да имат средна оценка 1,0 (равняваща се на българската 6), за да бъдат приети специалност медицина в университета в Мюнстер.Studium_Maedchen_vorm_Wecker-1-1324172_1 Continue Reading

Който няма отлична матура, трябва да бъде гъвкав

Без отлична оценка на матурата шансовете за прием в някоя от желаните специалности не са добри. Но според Кристин Шмид това не бива да е причина бъдещите студенти да губят надежа. Който е гъвкав, намира начин да достигне до целта си.

abitur2
Не всички имат отлични матури

Нека приемем, че бихте искали да следвате Wirtschaftswissenschaften (икономически науки) в Goethe-Universität Frankfurt. В такъв случай предишния зимен семестър оценката от матурата ви трябваше да е по-висока от 2,0. За Kommunikationswissenschaften в Мюнстер кандидатите се нуждаеха от 1,9. Билогия в Заарбрюкен беше възможна само при 1,8. Психология в Дрезден можеха да следват само ученици със среден успех над  1,3.  И това далеч не е всичко: aко искахте да следвате медицина веднага след завършване, за повечето немски провинции би ви свършил работа единствено среден успех по-висок от 1,1. Continue Reading