Право: Държавни изпити

Следването на специалността право в Германия продължава 9 семестъра, след завършването на които студентът започва едногодишна подготовка за държавен изпит.

Обикновено през пролетта след деветия семестър на завършилите се предоставя възможността за се явят на така наречения Freischuss/Freiversuch – пробен опит, който, ако студентът издържи, се признава за истински издържан държавен изпит. Плюсът на този пробен опит е, че дава още един шанс – освен него всеки студент по право може да се яви на държавните изпити само два пъти. Ако и двата пъти са неуспешни, студентът не получава никаква диплома за завършено правно образование и му е забранено да следва право в цяла Германия (накратко – изгубил е над 5 години без никакъв резултат). Continue Reading