Как се оценява тестът по медицина в Германия (TMS)?

Когато получавате резултатите си, ще видите една таблица с няколко колонки:

26.6.2016 г. 10-34-52 ч.Punktzahl (Rohwert)

Това e Вашият брой точки, който сте получили при вярно решена задача. При няколко от модулите има четири т.нар. Einstreuaufgaben, които действително не се броят при оценяването, но човек не знае кои са те. Така дори да сте решили дадената задача правилно, тя не се брои към точките, които получавате. Важно е да се отбележи също, че Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten е единственият модул, при който се отнемат точки, ако имате грешки.

Maximal erreichte Punkzahl

Това е най-високият резултат, който е постигнат на дадения модул/на целия тест от някого от участниците.

13522461_777840855690688_329899133_nStandardwert/Testwert

Тук се сравнява резултатът спрямо стойността 100. Това всъщност винаги е средният резултат (Mittelwert) – средното аритметично на всички Rohwert на всички явили се. Т.е. спрямо средния резултат на всички участници за годината се гледа как се справил даденият кандидат. Най-общо може да се каже, че при резулат >100 сте постигнали резултат над средното ниво и обратното – при резултат <100 – под средното ниво. Ако имате например Standardwert 110, означава, че сте решили 10% повече задачи вярно от средния резултат.

Prozentrang

Показва колко процента от явилите се имат толкова добър или по-лош резултат от Вашия. Обикновено при стойност между 30 и 70 резулатът се счита за средно добър. Ето един пример – ако имате Prozentrang 94,5, то това означава, че 94,5 от участниците имат толкова добър или по-лош резултат от Вашия. Т.е. при Prozentrang резулататът Ви се сравнява с тези на останалите участници. Така всъщност е по-лесно да се изкара добър Prozentrang отколкото добър Standard/Testwert.

Всеки участник получава резултата си, пресметнат в процент, и оценка (Note), с които може да кандидатства.

Ето това са примерни резултати от 2015-та година заедно с разясненията за различните видове оценяване.

Тук можете да видите и един Musterbericht.

Всеки университет взема при кандидатстване различен вид резултат под внимание. Затова е много важно да проверите в интернет кой резулат точно приема учебното заведение, което сте си избрали, и кой ще Ви даде най-голям бонус. Тюбинген например взема Prozentrang предвид. Изискването е да имате Prozentrang поне 90 (т.е. да сте сред първите 10%), за да получите бониране от 0,6. Ако сте сред следващите 20% – получавате бониране от 0,4, а сред следващите 20% – бониране от 0,2. В Бохум пък балът при кандидатстване се изчислява по следния начин: 0,51xОценка от диплома + 0,49xОценка от TMS. За изискванията на останалите университети – вижте страницата на hochschulstart.de.

Криси

Вижте още: Test für medizinische Studiengänge (TMS); Впечатления на студенти по медицина в Германия; Как се кандидатства с Hochschulstart.de?

Leave a Reply