Съвети за практика

За да се превърне ангажиментът ти в успех

Ако скоро ти предстои стаж, няколко съвета по темата определено нямstartup-593324_1280а да са ти излишни. Вярно е, че стажът не е постоянна позиция, но погледни на нещата така: в крайна сметка искаш да придобиеш практически опит и в края на стажа трябва да имаш добро свидетелство за това. Така че запретвай ръкави!

Колко време би следвало да продължава един стаж?

За да се вземе предвид като практически опит при последващи кандидатури за постоянни позиции, стажът трябва да продължи шест до осем седмици. Така спокойно може да се вместиш във ваканциите между семестрите, без да се стресираш прекомерно. От друга страна естествено има възможност да се отдели цял семестър време за половингодишен стаж. Такива оферти има достатъчно. В такъв случай обаче трябва да внимателно да помислиш и да провериш дали фирмата ти пасва и дали ще можеш да натрупаш подходящ опит. Ако това не се изясни предварително и прекратиш стажа заради разочарование или друга причина, при някои обстоятелства може да изгубиш цял семестър.

Какво задължително трябва да се изясни предварително?

В разговора за определяне на целите трябва да обсъдиш поне следните общи условия с работодателя си:

  • Работно време
  • Възнаграждение
  • Конкретно работно място
  • Доверен човек
  • Твоите права на действие

При всички случаи тези аспекти трябва да са упоменати в писмен договор.

Какво става, ако по време на стажа възникнат проблеми?

Ако се окажеш в ролята на евтина работна ръка за копиране или въвеждане на данни или ако се чувстваш пренатоварен(а) от възложените ти задачи, задължително поговори с доверения ти човек. Това е първото ти лице за контакт в работата и в идеалния случай ще се застъпи за теб. Ако след разговора не се промени нищо и впоследствие ситуацията продължава да не те удоволетворява, може да помислиш за прекратяване на стажа.

План за стажа

Планът за стажа е много полезен, особени при дългосрочни стажове. При доброволен стаж обаче тези планове не са нещо стандартно. В този план се упоменава кога какви задачи ще изпълняваш и в кой отдел на фирмата си нает. Поставянето на конкретни цели в плана също може да има смисъл. 

Общо правила за поведение

Като цяло по време на стаж трябва да се държиш по същия начин, както при постоянна работа. Всичко започва с това сутрин да идваш навреме и в подходящо облекло за работното място. Ако във фирмата се говори на „ти“, изчакай да ти се предложи да се обръщате така. По принцип известна доза сдържаност и учтивост няма да навредят. Също както при постоянните служители, трябва да оставиш личните телефонни разговори или имейли за свободното си време, например в обедната почивка. Никога не изнасяй фирмени тайни, на които понякога може да попаднеш! През първите два-три дни просто усети атмосферата в офиса и наблюдавай каква е фирмената култура.

Превод: Николай Спасов

Прочети оригиналната статия на немски тук.

Leave a Reply