Как да учим правилно?

examsЕх, университетският живот е прекрасен! И особено ако ги нямаше тези изпити, които винаги чакат най-късно на края на семестъра. Често времето не стига, много студенти са изнервени, и имат страхове дали ще се справят на предстоящите изпити. Към това се добавя и страх от блокиране на самия изпит. Само едно помага: учене! Ние ще ви обясним как да се справите с него чрез различни методи.

Ние се учим от нашето раждане. И макар и да се справяме инстинктивно с много неща в този ранен стадий, по-късно, когато нещата станат по-сложни и абстрактни, са ни необходими различни помощни средства, за да се справяме ефикасно. Има цяла наука, която се занимава с това, как хората да учат как да учат – херменевтиката. Техники за ефикасно придобиване на знания се учат и в учебната психология и в педагогическата психология. Правилният метод за учене е решаващ ключ към успеха в следването. За да го открие обаче, човек първо трябва да определи в каква категория спада. Трябва да се изяснят следните неща:

1360704177544

– Каква е твоята перфектна учебна атмосфера? Собственото бюро или библиотеката? Вкъщи има много разсейващи неща, затова много студенти в Германия предпочитат строгата и предразполагаща към учене атмосфера на библиотеката. Други пък ги смущават многото хора и дисциплината там и се чувстват по-добре вкъщи.

– Кога учиш най-добре? Сам или със състуденти?

– Стига ли ти само да прочетеш нещо или да си го препишеш, за да го научиш? Или пък да го обясниш на други би ти помогнало наистина да го разбереш?

– По принцип учиш ли бързо или ти е необходимо спокойствие и собствено темпо?

– Като цяло колко време ти е необходимо, за да се подготвиш добре за изпит? Имаш ли нужда от външен натиск, например когато изпитът е съвсем наближил или този натиск те обърква и изпадаш в паника?

– Също така трябва да знаеш, как да си почиваш от ученето и къде и как да си правиш паузите.

Намери идеалния метод за теб…

Ученето в група: team-learning

В група се учи най-добре, когато всички са наясно, че са там, за да учат. Най-лесно е заедно да работите по определен проблем и да се опитате да достигнете до неговото решение като всеки получи роля и поеме някаква част от проблема. Когато се учи за изпит, също трябва да се поемат роли. Възможно е например, всеки да поеме част от материала и като експерт да отговаря на въпросите към тази част. Така се получават дискусии, в които могат да се разберат и запомнят различни неща. Така се включват определени канали на ученето в човешкия ум, различни от тези при четенето например. Човек вече не просто чете определена тема, а трябва да може и да я обясни и да се аргументира. По този начин наученото веднага се прилага. Груповото учене е удачно, когато всички участници вече имат необходимата база от знания и може да надграждат над нея.

Методът PQRST или още SQ3Q метод

Този метод се базира на идеята на психолога Франсис Робинсън и се състои от 5 стъпки, които трябва да помогнат както на ефективното четене, така и на ефективното учене.

PQRST = Preview + Question + Read + Self recitation + Test. Или на български предварителен преглед + въпрос + четене + рецитиране самостоятелно + тест. Предварителният преглед трябва да даде обзор на материала. Така човек си подготвя базата на знанията или скелета, който после трябва да се запълни. Във втората стъпка, въпрос, трябва да се разработят въпроси към материала. Така навлизаш в полето на активното учене, което се опира на презумпцията, че човек може да си спомни по-добре и по-бързо неща, когато активно сам е търсил информация и е осъзнал какво знае и какво още трябва да научи. В третата стъпка, четенето, трябва да се отговори на въпросите на базата на лекциите. Важно е да се разграничат важните теми, а на маловажните да се обърне по-малко внимание. В четвъртата стъпка, рецитирането, се повтарят и заучават прочетените неща. Човек трябва да се опита да създаде възможно най-детайлирана картина в съзнанието си и да успее да навърже темите от материала една с друга и да изговори всичко това на глас. По този начин основните въпроси и идеи от един материал се резюмират в съзнанието и стават по-лесно достъпни. Следва стъпка 5 – тестът. Тук трябва да се прегледат отново на въпросите от стъпка 2 и да им се отговори на базата на натрупаните знания.

Преводач: Цветомир Кадиков

Оригиналната статия на немски можеш да прочетеш тук.