Работа по време не следването: Изплащане на заплатата при болест

sick studentКакво да направите в случай, че се разболеете? Болестите често не могат да бъдат предотвратени и преди да сте заразили колегите или състоянието ви да се влоши, е много по-добре да си останете вкъщи. Но какво  би се случило, ако се наложи да отсъствате не само броени дни, а болестта ви е по-сериозна и налага дълго лечение? Ще продължите ли да получавате заплатата си? И в случай, че да – колко дълго можете да разчитате на това?

В Германия има специален закон, наречен Entgeltfortzahlungsgesetz, който регулира изплащане на заплатата в случай на по-продължително заболяване и важи не само за назначените на постоянен трудов договор, но и за работещите студенти. След четири седмици непрекъснат период на заетост, учащите също имат право на платен отпуск по болест. За да можете да се възползвате от това си право обаче, трябва да са на лице следните изисквания:

Legal_Ch5_Pt4_Bringing_a_Contract_to_an_end1) Работодателят трябва да бъде информиран незабавно, в случай че студентът не е в състояние да изпълнява работните си задачи поради болест. Това се отнася както за работата в офис, така и за тази от вкъщи (Home-Office).

2) Необходим е документ, издаден от личния лекар, който трябва да се представи на работодателя в рамките на три дни. Работодателят има право да изиска представянето на медицинското свидетелство и по-рано. В случай, че студентът е неработоспособен за по-дълъг период от този, посочен в документа, то той следва да се поднови отново при личния лекар.  Ако медицинското свидетелство липсва, в краен случай работодателят има правото да откаже изплащането на заплатата.

Подобно на всички останали служители, студентите също могат да разчитат на правото си да получават заплата man-workingв пълен размер за максимален срок от шест седмици. След като изминат шест седмици от заболяването и след като нямате вече право на изплащане на пълната заплата от работодателя, тогава влиза в сила правото ви да получавате обезщетение поради заболяване/ болнични. То се изплаща от съответната здравноосигурителна каса и обикновено възлиза на сума не по-голяма от  90% от заплатата. В отделни случаи при колективни трудови договори е отбелязано, че от 7-мата седмица от отпуската по болест, работодателят доплаща сумата до пълната ви заплата. Това обаче е строго индивидуално и трябва да бъде допълнително проверено.

В случай, че като студент сте все още здравно осигурен при родителите си (т.е.  без лична задължителна здравна осигуровка), след 6-тата седмица на болестта здравната каса плаща единствено и само ако сте на постояннен трудов договор.

Преводач: Теодора Христова Оригиналната статия на немски можете да прочетете тук.

3 Replies to “Работа по време не следването: Изплащане на заплатата при болест”

Leave a Reply