Работата по време на следването носи по 8,8 € на час

survey
Резултатите от проучването показват…

Проучване, проведено от Studitemps GmbH, сочи, че на повечето студенти им се налага да работят паралелно със следването. Според него мъжете печелят повече в сравнение с жените, а работата по време на следването носи средно до 266 € на месец.

Проведеното изследване показва и че много студенти в Германия (80%) смятат след завършване на висше образование да отидат да работят в чужбина. В анкетата са взели участие 12 400 студента и тя е била проведена през летния семестър на 2012 година.

За своето професионално бъдеще две трети от студентите са се изказали оптимистично. Те очакват безпроблемно и безболезнено преминаване от университета към работата. На оптимистите противоречат 14%, които са песимистично настроени относно перспективата след завършване на университет.

Студентите по медицина са особено оптимистично настроени

Като най-големи оптимисти са се проявили студентите по медицина и здравни науки. Също така на бъдещето гледат и инженерите, информатиците и математиците. Добри шансове за работа предполагат само 11% от езиковедите и следващите културни направления. Подобно мнение изразяват следващите социални и интелектуални науки, от сферата на изкуството и музиката и изненадващо следващите право.

Така оценките, които се дават на мъжете и на жените се различават. 33% от анкетираните мъже смятат, че тяхната професионална кариера се развива само положително и стремглаво нагоре, за разлика от 20% от анкетираните жени, които са на това мнение.

Особено оптимистично гледат тези, които вече имат професионален опит. Въпреки всичко, само 6,4% от анкетираните са съгласни с изказването, че „Моята странична работа в бъдеще може да се окаже постоянна.”

Как си представяш кариерата си?opportunityboulevardЖелание за работа като служител (29,7%), като държавен чиновник (12,6%) и като предприемач (11,8%) са най-популярните отговори сред участниците. Само 9% искат да бъдат на собствена практика. Почти 40% все още се колебаят и не са взели решение. 

Повечето студенти вече имат натрупан трудов стаж, само 17% от жените и 20% от мъжете не са работили до този момент.  Една трета от студентите искат през следващия летен семестър да си намерят работа, която да има общо със специалността им. Това важи най-вече за следващите в областта на медиите, на възпитателните науки, и най-малко за тези следващи природни и правни науки. 30% от студентите работят по време на семестъра от пет до десет часа седмично, 17% работят 10-15 часа на седмица. Над тези часове работят много малко следващи.

Това също има своята финансова причина: студентите, работещи повече часове през семестъра, трябва да плащат данъци и осигуровки. Това предполага, че седмичното работно време на един студент по време на семестъра не трябва да надвишава 20 часа седмично.

Една трета работят в релевантния сектор

Graduates in Cap and Gown
Практика, свързана със следването

Препоръчително е да се практикува работа свързана със следването. Една трета от участниците в изследването работят в  сектор, които е важен за тяхното следване. Тяхната почасово заплащане е средно 9,57 € на час. Такива студенти не само печелят повече, но и създават контакти с потенциални работодатели, които могат да им послужат в бъдеще.

Между почасовата печалба на мъжете и жените има разлика в рамките на 4% в ущърб на жените. Най-много печелят студентите в областта на музиката, изкуството и психологията, а най-малко в областта на езиците, културата и правото. Повечето студенти (30%) припечелват в рамките на 300, 400€ месечно. Повече от 400€ изкарват много малко от следващите.

Преводач: Цветелина Фъртункова Оригиналната статия на немски можете да прочетете тук.

14 Replies to “Работата по време на следването носи по 8,8 € на час”

Leave a Reply