Симона Дакова, впечатления от стипендията Мумерт

Untitled7“Mummert-Stipendien für Management-Nachwuchs” е стипендиантска програма на фондация „Rochus und Beatrice Mummert”, която насърчава бъдещи потенциални топ мениджъри от страни в Централна и Източна Европа. Целта е изявени млади хора да получат първокласно образование, да се запознаят с модерни техники за управление и да натрупат международен опит. След завръщането си те ще са добре подготвени за висшия мениджмънт на фирмено, държавно или университетско ниво в родните им страни и ще могат да предават опита си. По този начин фондацията цели да допринесе за международната конкурентоспособност и просперитет в страните от Централна и Източна Европа, като се създават предпоставки за трайна политическа стабилност на стария континент, както и за по-тесни културни и икономически връзки с Германия.

Какви са изискванията към кандидатите?

Ако сте от България, вече покривате първото изискване. Сред целевите страни са Хърватия, Естония, Латвия, Литва, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Чехия и Унгария. Необходимо е да притежавате бакалавърска степен или да сте последна година по специалност в икономически, инженерни, природни науки или туризъм. Очаква се да имате много добър среден успех, отлични познания по немски и английски език. С оглед на мисията на фондация трябва да притежавате лидерски потенциал и да сте социално ангажирани – това се доказва чрез извънкласни или извънуниверситетски събития, културни обмени или с членуване в неправителствени организации с идеална цел. Важното условие е да изразявате готовност за завръщане в родината след дипломирането.

Част от екипа на Mummert-Stiftung
Част от екипа на Mummert-Stiftung

Как се кандидатства?

Кандидатстването за стипендията се осъществява между 1-ви септември и 1-ви ноември. Подаването на документи става онлайн, като е необходима предварителна регистрация в портала. От вас се изисква да качите: автобиография на немски език; снимка; мотивационно писмо с кратко аргументиране защо сте избрали програмата Мумерт, на желаната от вас магистратура, на вашите лидерски качества и на готовността ви да се върнете в родината след завършването; сканирани копия от притежавани дипломи; сертификати за езици; академична справка и списък с кратко описание на учебните предмети от бакалавъра. Документите на български език трябва да са преведени на немски език от заклет преводач. Насоки и подробна информация ще намерите в секция Die Bewerbung. Ако имате въпроси, може да ги зададете на настоящите и бившите стипендианти.

Как става отсяването на кандидатите?

Постъпилите кандидатури се преглеждат от ръководството на програмата, като се проверява дали покриват изискванията и се съгласува с университетите дали кандидатите ще бъдат допуснати до желаната от тях специалност. Одобрените преминават онлайн тест, който проверява обща интелигентност, логическо мислене и познанията по немски и английски език. Преминалите успешно теста се допускат до интервю пред комисия на национално ниво в първата половина на декември. Комисията се състои от представител на фондация Robert Bosch, посланника на фондация Мумерт за съответната държава, представители на университетите и алумни. Интервюто протича като разговор относно вашата автобиография и включва въпроси, които целят да покажат вашите личностни качества. Няма стандартна рамка – може да получите сценарий, в който да кажете как ще постъпите; могат да ви попитат за последното политическо събитие, което ви е впечатлило; може да ви попитат конкретен въпрос от вашата специалност. Впоследствие комисията препоръчва кандидатите, които смята, че отговарят на изискванията и показват лидерски качества. Въз основа на тези препоръки и на цялостното представяне най-добрите кандидати се канят през февруари на интервю в Кьолн на разноски на фондацията. В разговори с представители на фондацията, както и с професори от приемащите университети, се изготвя пълният профил на кандидатстващите, въз основа на който се взима окончателното решение дали сте приети в програмата или не. Независимо дали сте одобрени или не, веднага получавате разговор за обратна връзка за вашето представяне, а ако сте приети и насоки за следващите стъпки.

Какво предлага стипендиантската програма?

Програмата се предлага в сътрудничество с фондация Robert Bosch. Продължителността й е 2,5 години за завършване на магистърско обучение в един от следните университети: Universität zu Köln, Deutsche Sporthochschule Köln или RWTH Аachen. Програмата обхваща три компонента: стипендия, мениджмънт обучение и всеобхватна подкрепа и насърчаване. Месечната финансова помощ е в размер на 900 €. Освен това получавате 228 € за учебни материали всеки семестър, 700 € за персонално компютърно оборудване, здравна застраховка и застраховка живот. Допълнително Ви субсудират първоначалното пристигане в Германия и завръщането в България с 250 €. При дипломиране с отличен успех получавате премия от 500 €. Най-стойностните компоненти на програмата според мен обаче са допълнителните обучения и насърчаването от ментори, с което човек се развива изключително много в личен и професионален план. Мениджмънт обучението включва семинари за повишаване на личната квалификация и развиването на лидерския потенциал; 4-5 месеца стаж в немско предприятие; образователни семинари в Берлин и Брюксел; посещения на водещи немски компании, среща с изтъкнати мениджъри, културни мероприятия и работа по проекти в стипендиантския съвет. В допълнение на това член от ръководството на фондацията става ваш личен ментор и изготвяте съвместно персоналния ви план за развитие. Немско семейство приемат ролята на ваши кръстници по време на следването и ви помагат да опознаете отблизо културата и начина на живот в Германия. Настоящите и бившите стипендианти, както и университетските доверени преподаватели ще са винаги насреща за съвет и академична подкрепа.

Ако вече сте любопитни и искате да надникнете в живота на активните стипендианти, прегледайте канала ни вYoutube или Facebook страницата ни.

Симона Дакова

One Reply to “Симона Дакова, впечатления от стипендията Мумерт”

Leave a Reply