Богомил Георгиев, Фармация в Хайделберг (част 1)

Pharmacy CompetitionФармацевтичното следване в Хайделберг не започва бавно и постепеннo. Още в началото човек разбира, че през първия семестър му предстоят десет изпита. Четири седмици след старта на следването е първият изпит по биология. По време на целия семестър няма сесии. От студентите се изисква и да прекарват много време в лабораториите заради практиките, които често продължават до късен следобед или ранна вечер. Ако човек иска да посещава и всички лекции, които в повечето случаи си залужават, времето за учене и евентуално спане крайно намалява.

Изпитите по време на първия семестър, както вече споменах са десет на брой – три по химия, три по биология, два по математика, един по терминология на латински за фармацевти и един по морфология и хистология на семенните растения.

Най-голямото предизвикателство за мен представляваха изпитите по биология. Учебникът е 2000 страници, от които почти всички трябва да бъдат научени в подробности.

Изпитите по химия също не са от най-лесните. Малка утеха е, че ако човек е учил прилежно в училище, ще се е сблъсквал с повече от половината материал за първия изпит.

Много от българите често се плашат като чуят за изпитите по математика. Въпреки че материалът за втория изпит – вероятности и статистика, е много слабо застъпен в училищата в България за разлика от тези в Гермния, математиката във фармацията не цели задълбочаване и със сигурност взимането на изпитите е постижима цел.

Относно последните два от гореизброението изпити – терминология и морфология, мога да кажа, че тези изпити не ми се сториха особено трудни. Изпитът по терминология се състои в това, да научиш около 2000 думи на латински, от които една четвърт са имена на растения. Изпитът по морфология представлява тест на материал от 100 страници, чието научаване не изисква много време и усилия.

Всеки изпит е успешно взет с 50 процента. Средно изпитите продължават 1,5 часа и ако не успееш да вземеш изпита от първия, път имаш право на още два опита. Лошото е, че след три неуспешно проби, да продължиш да следваш фармация в Германия е много трудно или почти невъзможно.

photo.php
Богомил следва фармация в Хайделберг

Практика по време на първия семестър

Общо по време на първия семестър има три практики – по химия, по биология и по физика. Практиката по химия е най-дълга и най-натоварващата. Продължава четири или пет седмици в зависимост от това колко бързо приключиш с анализите, които представляват определяне на непознати анйони и катйони. Всички анализи са общо десет, от които пет учебни и пет, с които трябва да се справиш сам, за да завършиш успешно практиката.

Практиката по биология е една седмица, но за сметка на това продължава от сутринта до вечерата. Базира се на ученото по морфология и хистология на семенните растения. Под микроскоп биват разглеждани различни растения и специфики по строежа им. За да завършиш  практиката трябва да предадеш рисунки на определени неща, видени по време на работата с микроскопа.

Практиката по физика е през март и е придружена от три седмици лекции само по съответния предмет. По принцип и двете неща се броят към втори семестър, но ваканцията от две седмици идва едва след края на лекциите по физика. По време на практиката се прават общо шест опита. Първият е учебен, а по време на следващите пет се работи в група с още един човек. Трудоемкото при тази практика е, че трябва към всеки опит да се пише подробен протокол с диаграми, чертежи, обяснения и описания (15-20 страници). Протоколите се оценяват от проверяващи и по този начин, заедно с оценките от препитвания преди началото на всеки опит, се формира общата оценка от практиката.

Ако човек избере да следва фармация в Хайделберг, свободното време е малко или никакво, ученето е много, обаче материалът е много интересен и поне за мен това е основната движеща сила. Качествата, които човек трябва да притежава, за да следва фармация успешно, са постояннство, организараност и любов към химията и биологията.

Богомил Георгиев

* При възникването на въпроси с удоволствие бих се опитал да отговоря. Фейсбук: BogomilSvetoslavGeorgiev. Администратор съм на групата „Българи в Хайделберг“, където мога да приема всеки желаещ и където човек може да задава въпроси относно Хайделберг на по голяма група от хора.

Прочети следващата част на статията тук.

4 Replies to “Богомил Георгиев, Фармация в Хайделберг (част 1)”

Leave a Reply