Стефани Циканделова, Kommunikationswissenschaft в ЛМУ Мюнхен

Обща информация

Специалността Kommunikationswissenschaft в ЛМУ Мюнхен е подходяща за студенти, които биха желали да работят в областта на медиите (журналистика, PR, реклама). Следването продължава 6 семестъра, но много от студентите удължават следването си. Това се дължи най-често на задължителна практика от поне 400 часа, която е нужна, за да се завърши специалността. Тя трябва да бъде в две областти (т.е 200 часа всяка) – Journalismus, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, Medienwirtschaft und Kommunikationsmarketing, Multimedia und Online-Kommunikation или Kommunikations- und Medienforschung.Untitled2Не трябва сертификат по английски, но пък владеенето на този език е от полза (понякога книгите са на английски). С немския се свиква бързо, стресът е по-скоро при различните Nebenfächer – по право, например, има доста терминология.

Лекциите се провеждат в университета или в института (двете са на 15 минути разстояние пеша – през парка Englischer Garten) или 5-10 минути с автобус. Тоест дори лекциите да са в различни сгради, положението не е фатално. И двете сгради са сравнително в центъра (близо до Odeonsplatz, а и все пак големият парк си е плюс), така че разходките след лекциите не са изключени. Библиотеката на университета е на 5 минути разстояние от университета (следващата спирка на метрото – Giselastraße), но най-често за тази специалност се ползва библиотеката в самия институт.

Самата специалност

Специалността се състои от Hauptfach Kommunikationswissenschaft и Nebenfach по избор – Geschichte (има приемен изпит), Pädagogik/Bildungswissenschaft, Politikwissenschaft (има изпит), Psychologie, Rechtswissenschaften, Soziologie и Wirtschaftswissenschaften. Впечатленията ми са по-общи: немците се избиват за психология или социология; икономиката е доста трудна, правото не е за всеки, политолозите нямат много изпити. Общо се събират 120 ECTS за Hauptfach и 60 ECTS за Nebenfach.10246489Студентите не са затрупани с лекции и семинари. Често лекциите са доста скучни и се пропускат (професорите така или иначе ги качват в интернет). При семинарите трябва да се присъства – позволени са максимум 2 отсъствия (без Attest). Все пак всеки има достатъчно свободно време. Практика се намира сравнително лесно, но по-скоро след трети семестър.

Изпити

Изпитите са сравнително лесни (по-скоро трудните изпити са в Nebenfach). Почти всеки семестър трябва да се държи реферат или да се пише курсова работа. Изпитите по Hauptfach са в рамките на семестъра (т.е най-често първата седмица на февруари и средата на юли). Изпитите по Nebenfach се различават – по право също са в рамките на семестъра и ваканцията почти всеки път е 2 месеца, но се получава застъпване с тези от комуникациите; по икономика са често седмици след комуникациите, така че ваканцията е по-къса.

Най-тежък е трети семестър, когато всеки има около 9 изпита. Трудността им варира в зависимост от преподавателя, но като цяло са schaffbar (често и с доста добра оценка). Също така има доста българи, които помагат със Altklausuren, съвети, а и мотивация, че всичко може да бъде лесно, ако човек се постарае.

Nebenfach Rechtswissenschaften

Моят Nebenfach е правни науки, подходящи за всеки, на когото (по мое мнение) му е интересно да разгадава случаи, да се аргументира и да спори, но и няма нищо против да учи наизуст. Първи семестър се учи гражданско право (задължително, доцентката е страшно готина), история на правото и въведение в правото (всеки си избира кое от двете). Втори семестър се учи обществено право (задължително, професорът е доста скучен, но пък изпита се взима с най-малко 1,7) и още близо пет предмета, от които пак всеки си избира един.

За останалите 4 семестъра всеки трябва да вземе 6 изпита. Обикновено студентите избират два от шест Basismodul-а през трети семестър (Arbeitsrecht, Europarecht, Internationales Recht, Völkerrecht, Zivilrecht, Medienrecht). Те се състоят от лекция (която е със студентите по право, т.е за напреднали, така че не е за препоръчване) и упражнение (присъствието не е задължително, но препоръчително). След трети семестър всеки избира между Profil- и Aufbaumodul на шестте предмета. За Aufbaumodul не е задължително да си взел съответния Basismodul (т.е ако си скъсан или искаш да смениш предмета) и завършва с изпит в края на семесътра; Profilmodul изисква взет Basismodul т.е Vorkenntnisse – всеки обаче държи реферат и пише курсова работа (което по мое мнение не е препоръчително за чужденци). Пети семестър е само Profilmodul или пък отново Basismodul (тук нямам много информация, тъй като все още не съм минала по този път).

Всеки избира своя път – можеш да запишеш всички Basismodul-a в трети семестър и да си готов с Nebenfach-a още в трети семестър, можеш да не записваш нищо трети семестър, а шести да запишеш всички 6 Aufbaumodule…

Аз лично избрах правото като Nebenfach, защото икономиката и политиката не ми се отдават, а останалите ми се струват прекалено общи. Също така винаги е в плюс да си знаеш правата (вече доста честоизползвам знанията си ги в ежедневието). Във връзка пък с Hauptfach-a от трети семестър се предлага Medienrecht, което е интересно и полезно. Предметът се изучава и в пети семестър в Hauptfach-a, но пък е тридневен семинар, където не се научава това, което можеш да учиш за година и половина в този Nebenfach (заради съответните Profil- и Aufbaumodul).

Подробна информация може да се намери тук.

Стефани Циканделова

0 Replies to “Стефани Циканделова, Kommunikationswissenschaft в ЛМУ Мюнхен”

  1. Здравейте, Стефани! Много полезна статия! Благодаря! Имате ли повече информация за изпита по история като Nebenfach? И още нещо – какъв успех от дипломата и какво ниво по немски език са минималните за прием?

  2. Какво може да се работи след завършване на тази специалност?

Leave a Reply