Деница Метева, Медицина в Шарите, Берлин

Здравейте, казвам се Деница Метева (19) и съм от София. През 2013 година завърших 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“. От октомври 2013 година съм студентка по медицина в Шарите, Берлин, по новата система на обучение, известна като Modellstudiengang.

nbhhg
Една от сградите на Шарите в Берлин

Разликите между Modellstudiengang и Regelstudiengang са доста съществени. Основната и най-голяма разлика е в практическата насоченост на Modellstudiengang. За разлика от своя традиционен еквивалент обучението по новата система не е структурирано в класическите учебни дисциплини като биохимия, анатомия, физиология, хистология, кардиология и тн., а в модули. Всеки семестър има четири модула, които представляват смесица от гореспоменатите предмети, например в модула „Кожа“ се представя както биохимичния строеж на кожата, така и нейната физиология, както и патология. Един модул обхваща много различни медицински аспекти на даден орган или система от органи. Отделните модули са свързани помежду си така че всяка година знанията се застъпват и надграждат. Това е така наречената Lernspirale, която осигурява постепеното и трайно усвояване на знания и умения. И точно в това се изразява практическата насоченост на Modellstudiengang, при който не съществува вече границата между предклинична и клинична медицина, а от самото начало тези две звена се обединени чрез структурата на обучението и множеството практики в лаборатории и в болницата, където се усвояват техники за диагностика на пациенти още от първи семестър. За разлика от Regelstudiengang, където физикумът (голям изпит след 4 семестър) бележи края на предклиничните предмети като биохимия, физика итн. и началото на клиничната част.

Modellstudiengang е създаден по американски прототип, където се залага главно на активното учене, тоест студентът не е пасивен наблюдател, а активен участник. Поради тази причина в Шарите съществуват няколко различни формати като POL, KIT и U-kurs, за които ще разкажа по-подробно.

Съкращението POL означава Problemorientiertes Lernen и обозначава обсъждането и разработването на медицински случай в малка група. В Шарите всеки студент има своята POL-група, която се състои от 8 до 10 човека. Всеки понеделник групата се събира в учебна зала и под наблюдението на преподавател или лекар от Шарите получава случай, които представлява индиректно описание на опредлена болест или състояние. Групата обсъжда случая и събира знания по въпроса, като всеки казва какво предполага или знае. Накрая на часа се формулират няколко (3-4) учебни цели, които са един род домашна работа и за които трябва да се подготвим до петък. По време на самата седмица, която е тематично обвързана със случая, студентите получават важна информация по време на лекциите и семинарите, която може да им помогне в решаването на случая. В петък групата отново се събира, заедно с преподавателя, и тогава информацията се структурира и случая се разрешава като се назовава диагнозата, етиологията на заболяването (произхода му) и неговото лечение. Моето персонално наблюдение е, че ефективността на този формат зависи от групата, ако тя е мотивирана и работи старателно могат да се постигнат много високи резултати, но специално тук е въпрос на късмет. Моята група в първи семестър се състоеше от предимно по-възрастни хора от мен. Едната жена е завършила фармация, други двама са физиотерапевти по професия, една адвокатка, един архитект и още двама като мен. Тоест групата е доста пъстра, с  различни нива на знание, с различен житейски опит, което всъщност помогна доста в процеса на работа, защото проблемът се разглежда от много различни позиции. Всяка година, тоест на всеки два семестъра, групата се сменя.

hbjh7
Работата в екип е важна част от упражненията

KIT означава Kommunikation, Interaktion und Teamarbeit. В рамките на тези часове (три астрономически часа на всеки две седмици) се усвояват социални умения за провеждане на разговор с пациенти, снемане на анамнеза и работа в екип. Форматът е психологически насочен и по мое мнение не особено важен, но в Германия хората очевидно имат проблеми от този род и затова се държи доста на формата. Уменията, придобити по време на KIT, се изпитват в рамките на един голям изпит след четвърти семсетър, където за определено време студентът трябва да разговаря с няколко пациента, да снеме анамнеза,  да ги прегледа и диагностицира.

U-Kurs или Untersuchungskurs е учебен формат, при който всяка седмица студентът заедно с POL-групата си, облича бялата престилка, взима стетоскопа и други лекарски принадлецности и заедно със своя лекар преподавател отива в болницата, където му се показват различни техники за преглеждане на пациенти спрямо нивото на знания, след което той може да се упражнява върху предварително съгласилите се пациенти. Ефективността тук до голяма степен зависи от преподавателя, защото той подбира пациентите и той показва и обяснява, тоест ако лекарят не участва активно в учебния процес, смисълът е нулев.

Освен това всяка седмица има по един лабораторен практикум, в който твоята семинарна група (две POL-групи и половина) провежда различни опити, например ако седмицата се казва „Липиди“, тогава ще се определят концентрации на липопротеини, ще се наблюдават функциите на жлъчния сок и тн.medicine

Разбира се, има ги и класическите учебни формати като лекции, където се събира целия поток в аулата, и семинари, където твоята семинарна група получава допълнителна и по-детайлна информация отколкото по време на лекциите.

Моето лично мнение е, че с времето човек осъзнава колко ползотворно е ученето по тази система. Няма го заучаването на огромни ненужни текстове и факти, които могат да бъдат проверени във всеки справочник, а всичко е насочено към разбирането на принципа в началото на обучението и постепено с времето се добавят детайлите и картината става пълна. От първия ден виждаш нагледно защо си избрал тази специалност, чувстваш се мотивиран, защото няма толкова много суха теория.

Ще бъда откровена, в началото ми беше доста трудно, всичко беше много объркано и по мое мнение неструктурирано, но постепено започнах да виждам смисъла в нещата, да разбирам принципа и така открих истинската идея на Modellstudiengang в Шарите – съчетание на креативност, теория и практика.

В Шарите Modellstudiengang съществува от 2010 година., но ръководството се стреми да въвежда все повече и повече иновации с цел подобряване на качеството. Тази форма на обучение се предлага в по-малко университети в сравнение с класическата, но техният брой нараства с всяка година. Сред тях са: Аахен, Берлин, Бохум, Хайделберг/Манхейм, Хамбург, Хановер и др.

С удоволствиe бих отговорила на вашите конкретни въпроси на моя мейл – denitsa.meteva94@gmail.com

Поздрави и успех,

Деница Метева

0 Replies to “Деница Метева, Медицина в Шарите, Берлин”

Leave a Reply