Стипендии – за почти всички!

Не задължително трябва да си надарен с изключителна дарба, за да подсигуриш финансово следването си. Някои фондации често даряват средства на кандидати с различен произход и професионален опит.

За професионалния опит

workexperience1От работа в университета? В Германия човек може да учи в университет без матура, ако има професионален опит над три години. Стипендиите за развитие на министерство на образованието в Германия подпомагат специалисти с професионално образование, които завършват следването си. Всяка година в програмата могат да се включват над 1000 стипендианти. Това се ръководи от фондацията за подпомагане на професионалното образование. За цялата продължителност на следването се дават по 670 € месечно  и 80 € за учебни пособия. Студентите със следване, придружавано с работа, получават годишно по 2000 €. Освен това има и допълнителен пакет за деца под десет годишна възраст.

www.bit.ly/aufstiegsstipendium

Също така фондацията на Ханс Бюклер (Hans-Böckler-Stiftung) предлага, заедно с университета Duisburg-Essen и висшето учебно заведение Niederrhein, програма за студенти без матура, които се интересуват от следване в областта на медицинските и инженерните специалности. Към основната стипендия от 670 € има и допълнителни 300 € за учебни пособия, както и финансово подпомагане за подготвителни курсове и семинари.

www.boeckler.de/40936.htm

За нуждаещите се

Акцията “Образование” на фондацията на Ханс Бюклер (Hans-Böckler-Stiftung) подпомага млади студенти, които са готови на доброволни начала (без заплащане) да се ангажират като синдикати или да членуват в студентски организации или клубове. При подбора на стипендианти личността на кандидата играе важна роля. Стипендията се състои от нематериално духовно подпомагане и финансова подкрепа в размер до 597 € месечно и допълнително до 300 € за учебни пособия. Престоя и езиковите курсове за чужденци са подсигурени.

www.boeckler.de/4369.htm

За новаторите с оригинално мислене

Частният университет Zeppelin във Фридрихсхафен предлага за година до 24 стипендии за хора с необичайни биографии. Причисляват се студенти прекъснали следването си, хора отпаднали от образователната система, както и повтарящи, хора без финансова възможност, хора с нарушена способност за четене и писане (легастения), студенти с деца или имигранти. Стипендията обхваща семестриалните такси за едно бакалавърско следване (4 години) в размер на около 3700 € за семестър.

www.bit.ly/bewerberportal

За следващите майки

AC9_6527_008b77361e
Стипендии за майки

Държавната фондация „Майки и деца” подпомага студентки, независимо от специалността и висшето учебно заведение, които имат нужда от пари при бременност, раждане, грижа и отглеждане на малко дете. Помощта започва от раждането на детето, продължава с безвъзмездна подкрепа за наем и ежедневната грижа за детето. Стойността и продължителността на подпомагането зависят личните обстоятелства на всяка една майка.

www.bit.ly/mutter_und_kind

 За работещите майки

Фондацията на Кристиан Нюселайн Фолхард (Christiane Nüsslein-Volhard-Stiftung) предлага подкрепа на докторантки от областта на експерименталните науки или завършващи медицинското си образование, за подпомагане на домакинството и грижа за дете в размер от 200-400 € месечно. Кандидатките трябва да демонстрират отлични академични способности.

www.cnv-stiftung.de/de/bewerbung.html

За креативнитеunleash-creativity

При кандидатстване за стипендията “Absolventa” се обръща внимание както на оценките, така и на социалната ангажираност на кандидатите. За стипендията могат да кандидатстват студенти, които имат добри идеи и могат да ги представят по креативен начин. Финансирани биват примерно необичайни проекти по време на следването както и престой за чужденци. Стипендия в максимален размер на 5000 € се присъжда на тези, които при гласуване на началната страница на инициативата в интернет са спечелили най-много гласове. Проектът се финансира от фирми, които рекламират на сайта.

www.stipendium.de

За хората в неравностойно положение

Фондацията на Ани и Кейван Дахнеш (Anni und Keyvan Dahesch Stiftung) подпомага финансово или материално хора, които имат физическо, психическо или умствено увреждане и са зависими от други.

www.bit.ly/dahesch_stiftung

Преводач: Цветелина Фъртункова

Оригиналната статия на немски можете да намерите на този адрес.

0 Replies to “Стипендии – за почти всички!”

Leave a Reply