Studienstiftung des deutschen Volkes

SdV-Logo“Leistung, Initiative, Verantwortung” – „Постижение, инициативност, отговорност” е мотото и основният принцип при избора на стипендианти във Фондацията на немския народ (Studienstiftung des deutschen Volkes). Най-голямата и най-старата фондация за студенти в Германия е единствената организация от този тип, която е политически, религиозно, фирмено и философски необвързана и необвързваща. Към момента в нея има около 11 000 студенти и докторанти.

До процеса за кандидатсване достигат около 10 000 абитуриенти, 30% от тях влизат в програмата на фондацията като временни стипендианти, а от тях след 2 години остават около 2500 души, които биват подпомагани до края на следването им (макс. общо 5 години). Броят на чуждестранните студенти, нямащи немско гражданство, които са подпомагани, е под 0,5 – 1% от всички стипендианти.

Фондацията е насочена почти изцяло към германски граждани и към сравнително малък брой абитуриенти в чуждестранни немски училища (DeutscheAuslandsschulen), където се добива степента Bildungsinländer. Подобно училища в България е Софийската 91 ГПНЕ „Константин Гълъбов” с нейните два Leistungsklassen. На година биват предлагани от учителския съвет на немския отдел по максимум 4-5 от учениците с най-висок успех и най-силен ангажимент за допускане в процеса на кандидатсване за стипендията. Доста ограничаващи условия, които правят фондацията интересна за сравнително малък брой хора. Финансовите и индиректните предимства, които всеки стипендиант получава, трябва обаче определено да накарат евентуалните, допуснати до процеса по кандидатстване, да се замислят за тази възможност.

Да предположим, че сте сред предложените късметлии.studienstiftung

Още в първи семестър (след изпращането на автобиография) ви канят на не чак толкова приятно Auswahlwochenende (състоящо се в дискусии, презентации, объркващи разговори с професори и слава богу безкрайно приятни запознанства с изключителни хора /един подобен кандидат-стипендиант бе вече милионер, след като негово изобретение в сферата на графичния дизайн бе купено от Ватикана/) и впоследствие отговор по пощата до 2-3 седмици. Получите ли голям пакет с книжка за фондацията и няколко финансови формуляра, значи сте сред тези 30%, които са били първоначално предложени за стипендианти. Идвайки от България по всяка вероятност ще получите и целия размер на стипендията (зависи от собствените ви доходи и доходите на родителите; нуждаете се от служебна бележка или годишна данъчна декларация за последната година от работата на родителите, с които да удостоверите, че имате право да получавате дадената сума). Всичко на всичко към момента тя възлиза на 750€ месечно. Голяма част от германците получават единствено т.нар. Büchergeld (150€), тъй като не се водят социално слаби.

На полугодие се прещат доклади до отговорния за вас професор, на годишна база се подават финансовите отчети за финансовото ви състояние. За да бъдете приети окончателно за стипендиант (преди 3тата ви година на следване), трябва да сте сред най-добрите 15% (от специалността ви) по успех, да представите 2 препоръки от професори и доста висока гражданска активност за последните години.

Освен чудесната финансова страна на ситуацията фондацията предлага интересни летни академии в планините на Швейцария и Италия, езикови курсове из южна и западна Европа, безброй академични уъркшопи и кариерни събития или просто редовни срещи в приятна компания.

Александър Найденов

Leave a Reply