Бори Великова, Политически и административни науки, Констанц

Двете съставни части на специалността „Политически и административни науки” (Politik- und Verwaltungswissenschaften) се изучават в десетки университети поотделно, но комбинацията им  в едно се среща изключително рядко в Германия. Университет Констанц е едно от четирите места (наред с Potsdam, Friedrichshafen и Hagen), които предлагат такава бакалавърска степен.

Специалността грабва преди всичко с цветната палитра от изучавани предмети, сред които логично са политическа философия, политически анализ, германска и европейска политика, международни отношения, стратегическо управление, но и отчасти неочакваните икономика, държавно право, статистика. Освен задължителните предмети се предоставя възможността в рамките на

Констанц – на границата с Швейцария

следването да се изберат около 5 допълнителни лекции и семинари. Така всеки студент получава шанс да следва интересите, които най-силно е развил в университета или пък които иска да задълбочи за бъдещото си професионално развитие. Предмети могат да се избират не само от политическия, но и от икономическия, юридическия или философския факултет.

Друг готин момент в университета Констанц е интегрираният задължителен практически семестър. Всеки може сам да избере къде и как да организира своя стаж с продължителност 6 месеца. Целта е не само прилагането на наученото или трупането на практически опит, но и създаването на ценни контакти, които впоследствие да подпомогнат по-бързото намиране на подходящо работно място. Като помощно средство при търсенето на стаж се използва и поддържаната от факултета база данни със свободни позиции.

Като цяло университетът е модерен и изцяло залага на модерните технологии. Това означава, че всички лекции се изнасят с помощта на разни мултимедийни джаджи и после се качват в лесно достъпна интернет платформа. По този начин човек може да организира времето си самостоятелно, да прецени коя лекция му е полезна на живо и коя не, да бачка на непълен работен ден и после да си прочете материалите онлайн.

Колегите са много интелигентни и отворени хора. Донякъде и специалността го предполага, защото се занимава с общуването между хора, държави и международни организации. Студентите се учат да бъдат добри оратори, за целта е важно да се владее високо ниво на немски, което чужденците в университета постигат с изнасянето на многобройни презентации и активното участие в различни дискусии по време на избраните семинари. Също така се пишат и доста курсови работи, които допълнително подобряват качеството на изказа.

В заключение мога само искрено да препоръчам специалността „Политически и административни науки” в Констанц – заради придобитите знания в различни области, гъвкавостта при организацията на обучението, задължителния практически семестър, готините колеги и преподаватели.

Прочети повече за впечатленията на Бори от следването в чужбина и най-запомнящите се моменти от него.

0 Replies to “Бори Великова, Политически и административни науки, Констанц”

Leave a Reply