800px-Nuernberg_Burg_Panorama_PtGUI

Лични впечатления на студенти:

Елица Петрова, Нюрнберг

Leave a Reply