Какво е Техническа информатика?
 
Познатa също като Computer engineering, специалността Техническа информатика обединява няколко сфери от Електротехниката и Информатиката, нужни за развиването на компютърните системи.

Всички виждаме бързия напредък на електронните технологии. За пример може да вземем едно от най-желаните джаджи в днешно време – Айфонът. Това устройство представлява малък, бърз компютър, подходящ за игри, комуникация и какви ли не други различи видове медийни приложения. За създаването на такава техника са нужни познания в двете главни сфери на специалността Техническа информатика. Точно това предлагат информатиката и електротехниката взети заедно – постигане на оптимизация на размер, бързина и разходи за производство.
 
Колко време продължава следването?
 
Редовното време за следване е 7 семестъра. Това включва и 13 седмична практика, която се провежда по време на лятната ваканция между 4ти и 5ти семестър. Сред колеги, (независимо българи, чужденци или германци) следващи в технически университети, често съм чувал шеги относно времето, нужно за завършване. Но наистина, малко са хората които завършват в редовно време. Така че пригответе се за повече от предписаното по плановете на университетите.
 
Какви са основните дисциплини/предмети, които се изучават?
 
От страната на Информатиката се изучават областите:
 
Методични и практични основи на информатиката:

 • функционален език за програмиране;
 • императивен език – JAVA;
 • софтуерна техника;

Технически основи на информатиката:

 • дигитални системи;
 • организация на компютрите;
 • системно програмиране
 • мрежови връзки;

От страната на Електротехниката:

 • Основи в Електротехниката
 • Електрични Мрежи
 • Полупроводници
 • Теоритична Електротехника
 • Основи на техниката за измерване
 • Физика

Във всяка специалност в технически университет трябва да присъства и поне малко математика:

 • Линейна алгебра за инженери
 • Анализ 1 и 2 за инженери
 • Интегрални трансформации и Диференциали за инженери

          
Освен първия практикум, траещ 13 седмици, има още два – през 5 и 6ти семестър.
При първия практикум сами трябва да намерите фирма или организация – тоест той ще е извън университета. Следващите практики се провеждат в университета.
 
Какви са основните начини на изпитване?
 
Основните начин за изпитване са писмени изпити. Може да се разделят на две вида. Писмен изпит и еквивалентни на изпит постижения. Под постижения се има предвид домашни и/или тестове, правени по време на семестъра, и в повечето случаи на края на семестъра допълнителен изпит, който играе най-голяма роля в оценката за модула.
 
Имате право на още 2 поправки, ако не вземете изпита. Първата поправка е отново писмена, а втората е устна. Провежда се от професора ви или някой от тези, които ви преподават по дадения предмет (в случай че са повече от един), заедно с помощника му. Изпитът може да не е само устен – може да ви накарат да покажете някой алгоритъм, формула или да решите някой проблем. Ако след тази поправка оценката ви е негативна, нямате право да учите тази специалност, или други, в които присъства този предмет в цяла Германия.
 
Какви качества трябва да притежава кандидат-студентът и какви качества и способности се развиват по време на следването?
 
При желание за следване на Техническа Информатика кандидат-студентът трябва да е внимавал добре в училище по математика. Нужни са също добри познания по английски, понеже компютърните езици са базирани на него. Повечето материали по предмета са на английски, въпреки че предметите биват водени на немски. Освен това би било добре да имате познания по някой програмен език. За предпочитане Java или C++. Езикът C++ не се изучава по време на следването, предвидено е, че той вече е възприет. Това е така поради причината, че голяма част от германците вече са учили това в училище (Java също).
 
По време на следването се придобива логическо мислене за голяма част от света. Това е така, защото информатиката е начинът да представиш дадено нещо, а за да го пресъздадеш, ти трябва да се запознаеш добре с неговата структура.
 
Каква степен се получава при завършване?
 
Степента, която се получава при завършване, е Бакалавър на науките и съответно титла инженер.
 
По-скоро практическа или теоритична насоченост има следването?
 
Както името на степента на образование подсказва, следването има теоритична насоченост, тъй като се учи доста детайлно теория. Въпреки това не липсва практика, но тя е отделена в отделни модули, а не в крачка с теорията.
 
Какви са възможностите за реализация?
 
С тази специалност човек може да се реализира в областта на развиването на Софтуерните и Хардуерните системи. Допълнителни среди са Комукационната техника, Транспорта и др. Тъй като всички тези неща са актуални проблеми в настоящето и бъдещето, работа като технически информатик можеш да си намериш почти навсякъде по света. Търсенето на такива кадри в Германия е голямо, заплащането също е хубаво. В България също ще може да намерите приложение, заплащането няма да е толкова, колкото в другите страни, но въпреки това ще бъде в доста голям процент по-високо от другите професии в страната. Тази специалност ви предлага възможността за отдалечена работа. Може да разработвате софтуер за Германия или която и да е друга страна, работейки за фирма в Америка (например).

Къде може да се следва тази специалност в Германия?
 
Благодарим на Павлин Димитров

бел. ред. Нека читателите имат предвид, че описанието на някои детайли важи само за университета на автора (TU Berlin) – например времетраенето на практиката или дадените предмети, които могат да варират в различните университети в Германия.

Още:

Разлики между техническа, икономическа и обща информатика

0 Replies to “Техническа информатика”

 1. Специалността (Information Engineering) е изцяло на английски в HAW Hamburg. Нивото на образованието е еднакво като за немските специалности в тази област.

 2. Страхотна статия, но имате малка грешка с единия от програмните езици. Има C++ и C#, но не и този, за който сте писали. В този случай най-вероятно C++ е иман предвид, тъй като той е по-често използван за приложения близки до хардуера.

  Относно знанията на германците от училище – това също е грешно твърдение. Като цяло зависи от провинцията, тъй като образованието е тяхна работа, но повечето немски студенти са на доста ниско, а често – дори нулево, ниво с програмирането. Масата се сблъскват за пръв път с него именно в университета.

Leave a Reply