Bestminds_Kompetenzen_Medizintechnik_kleinКратка характеристика на специалността

Направленията в тази сфера са медицински техник (медицински апаратен техник), биомедицински техник, специалист по дентална технология, по аудиология, медицински физик, техник в болничното предприятие (болницата), както и природен и хигиенен техник.

Предлаганите подспециалности предлагат възможности за експерименти и проучвания с методи и технически съоражения за бърза и прецизна диагностика, щадяща терапия с анализи, моделиране и симулация на живи системи и полусистеми до развитие на биоматериали и замяна на органи.

Биомедицинският техник разработва решения по поръчка на медицинската практика и ги прилага в индустриални подукти. Примери за това са нови методи с картинно описание като позитронно-емисионната-томография, виртуални тренировъчни симулатори (тренажори) за обучение на лекари, лазерна терапия в офталмологията, невротехнични имплантати, развитие на биокомпактни материали или ендоскопски методи на операция.

Възможности за кариерна реализация

Биомедицинският техник и медицискят апаратен техник работят предимно в медицинската индустрия, в болници, санаториуми, частни практики, лаборатории и т.н. Освен това могат да се намерят работни места и при производители на анализационнотехнични уреди, при места за опити, учреждения и в училища.

Болничните техници работят в болници, санаториуми, лечебни заведения и подобни насоки на здравеопазването. Заедно с това съществуват възможности за заетост като строителен мениджър в големи строежи на административни сгради, хотели, магазини, университети и т.н. Болничните техници могат да работят и в медицинско-техничната търговска област или в учреждения (например като държавни служители).Produktbereich_Medizintechnik

Хигиенните техници работят в предприятия, които произвеждат и продават съоражения и инсталации за хигиенна техника, например инсталиране на емисионна – и имисионна защита, на съоражения за извозване на отпадъци и отпадни води, климатични и санитарни уредби и т.н. Те могат да работят и в университети, научни институти, както и в обществените служби.

Следване в университети и специализиани висши учебни заведения

В следването за бакалавърска степен се преминава през следните модули от естествознание и техника: математика, физика, анатомия, психология, информатика, материалознание, механика, производствена техника. Към това се причисляват и икономически дисциплини, както и чужди езици. 

Според начина на организация може да се продължи с задълбочено следване с модули като биомеханика, медицинска микросистемна техника, регулационна и данъчна техника, електротехника, медицинско строителство на съоражения, биотелеметрия, строителство с олекотени конструкции, технична ортопедия и рехабилитационна техника, слухова акустика, оптик, биокомпактни суровини, кардиотехника, дигитално картинно и сигнално преработване, роботни системи, природна и хигиенна техника, медицинска техника по сигурността, мениджмънт на качеството.

Превод: Матрин Попов

Прочети оригиналната статия на немски тук.

Leave a Reply