Какво представлява специалността?

Wirtschaftsinformatik е дисциплина, възникнала през 80-те години като поддисциплина на BWL. Занимава се с изучаването на информатика, приложима в съвременната икономика. Основно се набляга на практическата част от информатиката – като писане на код и създаване на многообразен софтуер, но не липса и много абстрактна теория. Като цяло акцент бива поставен върху изцяло информатически предмети, които заемат повече от половината изучавани дисциплини.

Колко време продължава следването?

Следване продължава 6 семестъра с възможност за удължаване до общо 9 семестъра.

Какви са основните дисциплини/предмети, които се изучават?

Основни дисциплини за изучаване са програмиране, създаване на информационни системи, откриване на най-добър алгоритъм и тип от данни, както и икономически предмети като счетоводство, маркетинг и мениджмънт.

Какви са основните начини на изпитване?

Почти всички изпити биват в писмен вариант.

Какви качества трябва да притежава кандидат-студентът и какви качества и способности се развиват по време на следването?

Необходими качества на всеки кандидат-студент са непременно търпението и волята, защото всеки тепърва навлизащ студент по информатика се сблъсква с абстрактността на тази дисциплина, както и с невъзможността, въпреки сериозна подготовка, да изравни знанията си с човек, натрупал даден опит. Информатика се учи с години, затова и повечето от хората, избрали тази специалност, идват със солидни знания и са рядкост тези, които не са за занимавали с програмиране преди.

По-скоро практическа или теоритична насоченост има следването?

Определено теоретична, но и практичната част не бива да бъде пренебрегвана.

Каква степен се получава при завършване?

При завършване студентът получава степен Bachelor of Science.

Какви са възможностите за реализация в Германия, Австрия и България?

За момента в Германия има около 20 000 свободни места и търсенето на Wirtschaftsinformatiker е значително високо.

Пламен Петров

Прочети и за Разлики между техническа, икономическа и обща информатика

Leave a Reply