Sociology WallСоциалните науки и социологията се занимават с основите, проявите и развитието на съжителството на хората. Те изучават смисъла и структурата на социалните системи, както и тяхното създаване, изменение и взаимодействие. 

Кратка характеристика на специалността

Социалните науки и социологията изследват възможно най-точно конкретни феномени с помощта на емпирични методи. Целта е откритията и социално-философските теории да се формулират по относително общ и общовалиден начин. Като самостоятелни науки са тясно свързани с други дисциплини като икономика, политология, философия, етнология, психология и педагогика.

8712869_orig Учебната програма в различните университети е доста различна, така че изборът на град е много важен. Смяната на висшето учебно заведение също е вариант. При всички положения е препоръчително да се специализирате в някой от гореспоменатите предмети. Някои университети предлагат и програми със социологическа насоченост, например като част от икономиката.
Компютърните умения и владеенето на чужди езици увеличават значително шансовете за намиране на работа. Изучаването на социални науки като част от обучението за учител е по-скоро насочено към политиката отколкото към социологията. 


Bъзможности за кариерно развитие

За социолозите не съществува ясно дефинирана област, в която да работят, и затова възможностите за кариерно развитие са доста разнообразни. Социолозите работят например: 

  •  в държавните или университетските научни институти,9540_0
  •  в частните институти за проучване на общественото мнение и пазари, мултимедийни и рекламни агенции,
  • като преподаватели в училища, университети и центрове за обучение на възрастни,
  •  в обществената администрация – например в службите за градоустройство, социалните служби, социални грижи, в министерствата, в здравеопазването,
  •  в големи предприятия – например в областта на човешки ресурси, обучение на кадри, статистика и маркетингово проучване, обществена дейност,
  • в икономически и работнически сдружения и организации, в политически партии, в църковни институции и помощни организации
  •  в областта на медиите, към различни радио и телевизионни програми, в издателства.

Следване в университети и други висши учебни заведения

1_2_soziologieПрактическа дейност:

Приложни проекти и стажове по време на следването.

Програма:

Основи: Модулите с лекции по теория и практика са събрани в основни предмети: емпирично социологично изследване (включително електронна обработка на данни и статистика), история на социалните науки, политология и социология (включително социална икономика), социални структури и анализ на социални структури и други. Освен това има възможност за задълбочаване на познанията в съседни дисциплини като психология, икономика, право, политология, педагогика. Допълнителните модули включват например методи за медиация и стратегии за конфликтен мениджмънт. 
С напредването на следването е възможно да се избере профил в област като младежка, семейна или образователна социология, индустриална социология, социология на отношенията между половете, медицинска социология, трудова и организационна социология, изследване на мира и конфликтите, емпирично социологично изследване.

Допълнителна информация

Съюз на немските социолози

(Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Soziologen e.V. (BDS))

www.bds-soz.de

Немска асоциация на социолозите

(Deutsche Gesellschaft für Soziologie (DGS))

www.soziologie.de

Бюро по труда в Германия

(BA-Bestellservice)

Информация за пазара на труда от немското бюро по труда:

www.ba-bestellservice.de (Themen > Bürgerinnen & Bürger > Arbeit & Beruf).

ISA

Информационната система за избор на специалност и за пазара на труда към университета Дуйсбург-Есен информира за развитието в различните специалности и дялове от пазара на труда.

www.uni-due.de/isa

Soziologie-studieren.de

Полезна информация за социологията като наука и специалност, събрана от студентите в университета в Касел.

www.soziologie-studieren.de

Превод: Симеона Милачкова

Прочети оригиналната статия на немски тук.

0 Replies to “Социология, Социални науки”

Leave a Reply