Pharmacist

Специалността включва биология/биология на човека, химия, физика, медицина и икономика. Фармацевти и съответно фармацевтични техници работят във фармацевтичната индустрия или в производството на козметика, в болници или също в своя собствена аптека. Те развиват и тестват лекарства или медицински продукти или търгуват с тях.

Кратка характеристика на специалността

Фармацията се занимава с лекарства и медицински продукти, тяхното развитие, производство, тестване, осигуряване на качеството им, както и с мерки за предпазване на пациентите, грижа за населението и за здравеопазването. В следването са включени също търговски умения и специални области от правото.

Фармацевтичната техника се занимава с техниката на фармацевтичната продукция. Студентите придобиват знания, засягащи няколко предмета, съответно по химия и фармакология, биология и фармацевтична технология. Освен това се включват и инженерно-научни дисциплини като техника на предприятия и механична техника. Следването се допълва от правни и икономически предмети.

Възможности за развитие

Аптекарите заемат различни позиции в областта на здравеопазването. Техните области на развитие са най-вече обществените аптеки, аптеките към болници и аптеките, осигуряващи болниците, санитарните служби наuntitled Германия, здравните каси, индустрията за производство на лекарства и медицински продукти (проучване, развитие, производство, контрол и мениджмънт на качеството, информация за лекарствата, търговия, разрешение, сертифициране); все повече и в предприятия, които се занимават с базираните на био- и гентехнологии развитие и производство на лекарства. Възможности за развитие има също и в националните и международните служби, институции и управления, като например Европейската комисия, Съветът на Европа и Световната здравна организация. Освен това има и възможности за развитие в науката (във висши училища, институции за проучване, служби за изпити), в медицински лаболатории, специализирана журналистика и в областта на консултирането.

Фармацевтичните инженери могат да се развиват във фармацевтичната индустрия, във фирми за доставяне към фармаиндустрията, които доставят суровини или технически средства като машини и съоражения. Те изпълняват различни задачи в хранително-вкусовата и козметичната индустрия, във фирми за планиране и съветване, но също и в областта на опазването на околната среда.

Следване в университети

Първата част от следването (4 семестъра):

Лекции, семинари и практически задачи в общата органична и неорганична химия, основи на фармацевтичната и човешката биология, на физиката, на физичната химия и на фармацевтичната техника, както и основи на фармацевтичния анализ. В основното следване, в свободното от занятия време може да се направи практика от 8 седмици под ръководството на аптекар.

Втората част от следването (4 семестъра):

Разширяване и задълбочаване на фармацевтичните знания по фармацевтична/медицинска химия, фармацевтична биология, фармацевтична технология/биофармация, фармакология и токсикология, както и клинична фармация.

Изпит по фармация (държавни изпити):

Първата и втората част от изпита се завършват по време на следването; третата част от изпита се полага след завършване на практиката.

imagesFP1NKIL0Практическа дейност

След завършване на следването шест месеца в обществена аптека и още шест месеца по избор в обществена аптека, аптека към болница или военна аптека (при което три месеца може да се направи практика в отделение на обществена или военна болница), във фармацевтичната индустрия, в институт към университет или в други, предназначени за това, научни институции (включително и военните), в място за проверка на лекарства или в подобно направление (включително и военно).

Специализация

Според законите на страните след апробацията възможностите за развитие са в областта на фармацията, обслужваща населението, клинична фармация, информация за лекарства, фармацевтична технология, токсикология и екология, фармацевтичен анализ, теоретично и практическо образование, клинична химия и общественото здравеопазване. В университета в Бон след завършване на втората част от изпита по фармация е възможна магистратура по изследване на наркотици. В университетите в Грайфсвалд, Хале, Йена, Лайпциг, Саарбрюкен може да се надгради с дипломна работа по фармация.

Следване на фармацевтична техника

Бакалавърската степен обхваща разнообразни инженерно-технически, математически и природонаучниe79d2ad40ef80f20f59badd0b35a40a9 основи с избираеми модули по математика, информатикафизика, биология, химия и биохимия, ензимология и обмяна на вещества, фармацевтична технология и анализ, термодинамика и механика на флуидите, измерителна техника.

Във връзка с това знанията се задълбочават с примери, при което се наблюдават планирани и свързани с производството на продукти по химичен път процеси на химичната и фармацевтичната индустрия. Модули, задълбочаващи знанията, са например фармацевтична технология, фармацевтични биотехнологии, фармацевтична техника на предприятията, право на лекарствата, техника на опаковане, биоанализ, техника на процесите, апаратите и съораженията, осигуряване на качеството и валидиране на аналитичния метод. Обучението се допълва от избираеми дисциплини (също и нетехнически), както и надграждащи модули към икономически въпроси и системи за специализирана информация.

Преводач: Белора Михайлова

Прочети оригиналната статия на немски тук.

Прочетете повече за личните впечатления на студенти:

Богомил Георгиев, Фармация в Хайделберг (част 1)

Богомил Георгиев, Фармация в Хайделберг (част 2)

Богомил Георгиев, впечатления от първи семестър Фармация

3 Replies to “Фармация”

  1. Здравейте. Бих искала па попитам, възможно ли е от ПГ Икономика и мениджмънт да кандидатствам Фармация.

Leave a Reply