veterinarian-3scaled500Ако четете тази статия, може би много обичате животните, мечтаете си да бъдете бъдещия Доктор Дулитъл и сте се ориентирали към специалността Ветеринарна медицина. Ако сте се насочили специфично към Свободния Университет в Берлин (Freie Universität Berlin), който също я включва към редицата си от специалности, ето малко полезна информация за вас в следващите редове.

Кандидатстване

Кандидатства се чрез сайта Hochschulstart.de, където предоставяте документите, които се изискват от вас. Става сравнително лесно, без излишен стрес. Ако сте от щастливците, притежаващи 2 дипломи – немска и българска, един малък съвет: българската ви диплома вероятно е с по-висока оценка и би било добре да кандидатствате с нея, тъй като двете така или иначе имат еднаква тежест при кандидатстването.

Защо ви е нужна възможно най-висока оценка от дипломата? При прием в специалността всяка година първоначално се приема квота от ученици, наречена Abiturbesten – тези с най-високи оценки от дипломата. Ако вашата е около 1,6 – 1,7 (по немската система) или по-ниска, е възможно да ви поканят да направите тест в университета преди окончателен прием.

Следванеresidency+program

Цялото следване продължава общо 5 години и половина – 11 семестъра. През последния се полагат държавни изпити – Staatsexamen. След всички (да се надяваме) успешно издържани изпити студентът получава титла Доктор – Tierarzt.

Целият период е разделен на 3 отделни части – Vorphysikum, Physikum, Klinikum. 

Vorphysikum-ът включва първите 2 семестъра. Накрая на втория се полагат изпити по ботаника, зоология, химия и физика (те са устни). През първия семестър има ежемесечни „тестати“ по анатомия (устни). “Ужас, много гадно!“ ще си помислите, досещайки се за онази гадина, учителят ви по математика в гимназията, който също ви е пускал контролни всеки месец. От една страна е кофти, но от друга тестатите са си мотивация за научаване на материала систематично, без да ви се насъбира всичко за крайния изпит. Освен тях в системата са заложени и така наречените peer-tasks – вид доклади по зададена тема по анатомия, траещи около 5 минути. Общо от тях ви се падат около 3-4 за целия семестър. 

Physikum-ът също обхваща 1 година – 2-рата от следването (3-4 семестър). Накрая на 4-ти семестър се полагат изпити по анатомия, хистология … И тук тестатите продължават, но вече в писмена форма.

След успешно издържани изпити се преминава и в последния етап от следването – Klinikum-a. Тук вече играта загрубява – ще се сблъсквате и работите с живи животни и в клиника (университетът разполага със собсвена такава в един от кампусите си).Veterinary-Medicine

Общи впечатления

Изисква се систематично учене, както вече може би сте подразбрали по един или друг начин от хора, имали си вземане-даване с някакъв вид медицинско следване в Германия. Самодисциплината ви може да е само в плюс. Ученето се пада над 25-30 часа на седмица. 

Ами реализацията? Освен да си откриете собствен кабинет/ветеринарна клиника, можете да се развивате в областта на хранителната индустрия, селското стопанство или като научен работник – изборът е ваш! Едно е сигурно обаче – с достатъчна амбиция и (стабилно) учене ще излезете като образован Tierarzt, готов да помага на всякакви животинки в беда.

Ивелина Иванова

Вижте още: Впечатления на студенти по ветеринарна медицина; Медицина и други

Leave a Reply