baiНачалото

Всичко започва с един плакат, разпространен от инициатора и бъдещ първи председател на сдружението Кирил Радев. Плакатът информира за първата среща на българските студенти с цел основаване на сдружение. Датата е 16.12.2003г. Започнала с вдъхновяваща реч на Кирил Радев, срещата продължава близо 6 часа и с нея се поставят основите на сдружението – нашия устав.

Само месец по-късно, на 15.01.2004г., се провежда учредително събрание и процедурата по регистрацията на „Бай Ганьо” започва. В началото на март 2004г. сдружението бива признато от ректора на университет Манхайм Prof. Dr. Hans-Wolfgang Arndt за Hochschulgruppe. От 22.03.2004г. „Бай Ганьо” е официално регистрирано в съда в Манхайм (Registergericht Mannheim) под името “Bai Ganyo e.V.”. В началото на април 2004г. е завършено логото, a на 21.11.2004г. е създадена и първата интернет страница на „Бай Ганьо”.

Днес, десетилетие по-късно, сдружението ни гордо се нарежда сред най-старите и най-активни студентски сдружения на българи в Германия и продължава да преследва своите цели с отдаденост и вдъхновение под мотото „Нашето име е нашето предизвикателство.”

А какво е за нас Бай Ганьо?

Героят на Алеко може и да изглежда тривиален, но под привидната му простота се крият безброй противоречия, които обясняват и защо той отдавна е заживял свой собствен живот. Да, Бай Ганьо наистина е всичко, което не трябва да бъде една личност. Но не можем да отречем едно – той притежава онази безценна черта на характера, без която съвременният човек би бил просто бездушна маска, а именно – онова като че ли поизчезнало и позабравено чувство, наречено родолюбие.

10004012_675362485858554_562030029_n
Новият управителен съвет (Vorstand) на Бай Ганьо (2014)

Името “Бай Ганьо”, избрано като че ли на шега, е заредено със силно лично послание към всеки един от членовете и симпатизантите на нашето сдружение. От една страна то символизира онази мрачна част от съзнанието ни и т.нар. балкански манталитет, с който неуморно се борим всеки ден. Същевременно с това, заредено с носталгия, то ни отвежда към специалното място, на което всички ние би трябвало да пазим любовта си към родината. С името Бай Ганьо отправяме предизвикателство към самите себе си. Нека го приемем смело и създадем заедно образа на нашата България – такава, каквато я виждаме в мечтите си, пък било то и на хиляди километри от нея. Нека не просто да бъдем ausländische Studenten, а да сме българските студенти в Манхайм.

Цели на сдружението

Сдружението ни не извършва партийно-политическа дейност. Вместо това ние се стремим да подкрепяме образованието и културния обмен, да спомагаме за интеграцията на българите в Манхайм и да информираме двете страни на интеграционния процес. Това се постига предимно чрез:

 • насърчаване и подпомагане на контактите между българските студенти, както и между български и небългарски студенти,
 • информиране на българските студенти и други заинтересовани за живота и следването в Германия,
 • участие в интеграционния процес на българските студенти в Германия,
 • съвместна работа с други сдружения,
 • защитаване на общополезните интереси на българските студенти,
 • социални и културни мероприятия,
 • пробуждане на интерес към България, нейната култура, икономика и език,
 • участие в интеграцията на България в ЕС,
 • презентиране на оригинални мнения, предложения и научни резултати,
 • представяне на България и българските студенти пред немската академична общност,
 • подкрепяне на студентите в тяхното академично и професионално развитие.
10387063_715171245211011_3162710167122187158_o
Отбелязване на 24 май 2014

Сдружението ни се гордее със своята отвореност и с удоволствие насърчава своите членове да бъдат активни участници във всички негови проекти. За есенния семестър актуалните ни планове включват организирането на седмични курсове по народни танци,  посещение на Франкфуртската борса и Европейската централна банка. Не на последно място  е предвидено и възраждането на менторската програма на “Бай Ганьо”, чрез която ще се опитаме допълнително да подпомогнем новодошлите ни сънародници през първите им месеци в Манхайм. 

С удоволствие очакваме да се запознаем лично с всички, заинтересовани от идеите ни, на 31-ви август 2014г. в рамките на нашия Begrüßungstreffen преди началото на есенния семестър.

До тогава, разбира се, можете да ни откриете в интернет пространството:  както на адресите, посочени в нашата страница, така и във facebook. 

3 Replies to “Бай Ганьо (Манхайм)”

Leave a Reply